Odpri menu

Izdaja dokumentov

Uporabnike poštne storitve GMAIL prosimo, da glede našega odgovora oz. rešitve vloge preverijo tudi predal Vsiljena pošta (Spam), saj se pošta iz našega naslova običajno uvrsti tja.


Vloge za izdajo overjenih kopij arhivskega gradiva in zahtev za vpogled v arhivsko gradivo oddate vsaj 14 dni preden jih potrebujete. 


Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7, 2000 Maribor
Telefon: (+386 2) 22 85 024
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si 


V okviru dejavnosti javnega pooblastila PAM izdaja (overjene) kopije oz. duplikate:

 • zaključnih spričeval, potrdil o opravljenih strokovnih in drugih izpitih, doseženi šolski izobrazbi itd.,
 • dokumentov za urejanje premoženjsko-pravnih zadev (zadeve v zvezi z nepremičninami, gradbena dokumentacija, zemljiškoknjižne listine, zadeve s področja socialnega varstva, itd.),
 • drugih dokumentov, ki jih posamezniki ali institucije potrebujejo pri svojem delu v skladu s pozitivno zakonodajo.

Pri oblikovanju zahtevkov je potrebno natančno opredeliti podatke o iskanem originalnem dokumentu, še posebej je potrebno biti pozoren na podatke, kot so:

 • datum (leto) izdaje,
 • naziv organa, ki je izdal ali sprejel dokument,
 • natančne osebne podatke, ki so bili veljavni v času nastanka dokumenta in podobno.

Obrazci:

 • OBRAZEC ZA VLOGO - gradbena dokumentacija (.doc, .pdf)
 • OBRAZEC ZA VLOGO - šolska dokumentacija (.doc, .pdf)
 • OBRAZEC ZA VLOGO - splošni (.doc, .pdf)

Glede na način odlaganja in urejenost dokumentacije so zahtevani podatki nujni pogoj za iskanje.

Obrazec mora biti lastnoročno ali digitalno podpisan.


Za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva za potrebe uradnih postopkov Vas naprošamo, da si natisnete obrazec, ga izpolnite in podpisanega(!) vrnete:

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7
2000 Maribor

ali skeniranega v priponki na elektronsko pošto: vloge@pokarh-mb.si.

Vlogo lahko rešujemo le na podlagi podpisanega obrazca ter jasno in upravičeno izraženega pravnega interesa. V kolikor vlogo vlaga pooblaščenec, mora vlogi priložiti tudi veljavno pooblastilo.


Za vse informacije v zvezi z oddajo vloge smo vam po telefonu 02/228-50-24 na voljo v času uradnih ur:

 • ponedeljek od 8:00 do 12:00,
 • sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 15:00,
 • petek od 8:00 do 12:00.

Stroški:

Storitev posredovanja podatkov je brezplačna.
Po ceniku pa se zaračuna le nadomestilo stroškov uporabe gradiva (npr. materialni stroški, kopiranje, skeniranje i.p.)

Cenik storitev
Pravilnik o nadomestilih stroškov uporabe pri uporabi arhivskega gradiva v arhivih in storitev v Pokrajinskem arhivu Maribor


Kontaktni podatki za urejanje dostopa v arhiv:


Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7, 2000 Maribor
Telefon: (+386 2) 22 85 024
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si