Odpri menu

Spletne razstave

Ker želimo občunstvu predstaviti čimveč arhivskega gradiva, ki govori o naši preteklosti, smo se v Pokrajinskem arhivu Maribor odločili, da naše občasne razstave, kjer smo velikokrat prostorsko pa tudi finančno omejeni, obogatimo s spletnimi dopolnitvami. 

Prostorska stiska in omejena količina gradiva za tisk nam mnogokrat onemogočijo, da bi občinstvu predstavili več gradiva povezanega z neko temo. Nekatere naših razstav v razstaviščih in gradivo v katalogih, ki jih spremljajo, bomo torej v bodoče dopolnili še s spletnimi razstavami, kjer vam lahko pokažemo še več arhivskega gradiva.


Digitalne zbirke na portalu Kamra


Maribor v ruševinah 1944 - 1946


Človek ne more mimo, ne da bi pustil sled ...


Dvorana Tabor Maribor


Jeklotehna Maribor - 70 let po ustanovitvi


Mariborski otok