Odpri menu

SIHeR

 V Hiši stare trte na Lentu v Mariboru je bila v ponedeljek, 27. maja 2019 podpisana pogodba o sodelovanju slovenskih in hrvaških arhivov v projektu Vino na meji / Vino na granici.

Skupina, ki se je delovno poimenovala SIHeR, je edinstven primer sodelovanja takšnega števila arhivov v širši regiji. Projekt delovne skupine arhivov je nadaljevanje uspešnega sodelovanja med Državnim arhivom v Varaždinu, Državnim arhivom v Zagrebu, Državnim arhivom za Medžimurje, Pokrajinskim arhivom Maribor, Zgodovinskim arhivom na Ptuju in Zgodovinskim arhivom Celje, ki se je pred leti že realiziralo v okviru zelo uspešnih projektov Mesta in trgi ob štajersko-hrvaški meji / Gradovi i trgovišta uz štajersko-hrvatsku granicu ter Z vlakom čez mejo / Vlakom preko granice.

V novem projektu »Vino na meji / Vino na granici« bodo partnerski arhivi raziskali teme, ki se navezujejo na vino s področja pristojnosti javne arhivske službe udeleženih arhivov, torej s slovenske strani od mejnih področij Prekmurja do Posavja, s hrvaške pa od Medžimurja do Zagorja. Projekt bo temeljil predvsem na predstavitvi arhivskega gradiva, ki ga hranijo v vseh šestih arhivih. Končen produkt projekta bo potujoča razstava in katalog.

Koncept razstave bo sledil poglavjem, ki so navdahnjena in prilagojena tematiki pesmi kantavtorja Tomaža Pengova: Rodovnik vina. Posebnost tega pristopa temelji na tem, da hočejo arhivi obmejno področje z obeh strani predstaviti kot eno celoto. Zato poglavja ne bodo sledila prikazu zaokroženih vinorodnih območij, kot jih danes poznamo kot enote z obeh strani meje, ampak bodo po tematikah: od obdelave zemlje, vinogradov, kletarjenja, prodaje in konzuma vina, do protialkoholnega gibanja, sledili prikazi arhivskega gradiva vseh šestih arhivov z obeh strani meje. Meja med Slovenijo in Hrvaško namreč danes dejansko vpliva na razumevanje, da npr. uspevajo na obeh straneh meje različne trte ali se pridelujejo različna vina, ki iščejo do uživanja le-tega različne poti, v resnici pa gre za zelo podobne, v veliki meri pa celo enake vsebine in pristope omenjenih tematik.

Podobno kot že s prvima dvema uspešnima projektoma tudi s projektom »Vino na meji / Vino na granici« partnerski arhivi verjamemo, da lahko poleg tradicije uspešnega sodelovanja na ožjem polju arhivistike, vplivamo tudi na tvoren dialog med dvema upravno-politično ločenima prostoroma. Arhivi, katere javnost pogosto prepoznava tudi v smislu branjenja nacionalnih interesov, s takimi skupnimi projekti namreč želimo pokazati, da so posebej odnosi v ožjem mejnem prostoru vedno bili dobri in so taki tudi danes ter da so si prebivalci z obeh strani meje zelo podobni, saj jih druži skupna zgodovinska usoda tega prostora, gledano tako s strani težav kot radosti.

Pogodbo so v Hiši stare trte podpisali: Jurica Cesar, ravnatelj Državnega arhiva za Međimurje; Damir Hrelja, ravnatelj Državnega arhiva v Varaždinu; Darko Rubčić, ravnatelj Državnega arhiva v Zagrebu; dr. Borut Batagelj, direktor Zgodovinskega arhiva Celje; Ivan Fras, direktor Pokrajinskega arhiva Maribor, zaradi opravičene odsotnosti pa ga bo podpisala v naslednjih dneh še direktorica Zgodovinskega arhiva na Ptuju, Katja Zupanič.

Press klip: