Odpri menu

Kulturni dnevnik

Projekt Kulturni dnevnik je nastal z namenom kulturne vzgoje osnovnošolcev, povezuje vse vrste kulturnih produkcij, ki jih nudijo različne mariborske kulturne ustanove in organizacije v skupno in celostno abonmajsko obliko, združeno v programski knjižici, imenovani Kulturni dnevnik.

Kulturni dnevnik prireja obiske in oglede različnih koncertov, gledaliških, lutkovnih, plesnih in filmskih predstav, obiske in poustvarjanja v galeriji, knjižnici, muzejih, arhivu idr. Ob vsakem dogodku zaokrožimo doživeto še v ekološko usmerjenih ustvarjalnih delavnicah, kjer se učenci tudi sami preizkusijo v vlogi ustvarjalca.  Več o projektu lahko preberete tukaj.

Pokrajinski arhiv Maribor sodeluje v projektu od leta 2017. Doslej smo učencem predstavili naslednje teme: 

  • Rudolf Maister, 
  • Cehi - združenja obrtnikov, 
  • Stare razglednice in fotografije, 
  • Knjige v arhivu.

 

Shema kulturnega dnevnika
Ogled arhivske čitalnice
Obisk arhivskega skladišča
Kulturni dnevnik na temo Rudolfa Maistra in izdelava brkov