Odpri menu

Kontakti


Uprava arhiva

Telefon: 02 22-85-000
e-pošta: info@pokarh-mb.si

DARINKA ARČNIK, samostojni pisarniški referent, tajnica
e-pošta: darinka.arcnik@pokarh-mb.si


Direktorica

mag. NINA GOSTENČNIK, arhivska svetovalka, 02 22-85-017
e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si


Namestnik direktorice

mag. JURE MAČEK, arhivski svetovalec, 02 22-85-023
e-pošta: jure.macek@pokarh-mb.si


Knjižnica in čitalnica

LEOPOLD MIKEC AVBERŠEK, arhivski svetovalec, višji bibliotekar, 02 22-85-021
e-pošta: polde.mikec@pokarh-mb.si

Izdaja dokumentov

telefon: 02 22-85-024
e-pošta: vloge@pokarh-mb.si


Strokovna obdelava gradiva

 Starejše gradivo do leta 1900:

MOJCA HORVAT, arhivska svetovalka
telefon: 02 22-85-019
e-pošta: mojca.horvat@pokarh-mb.si

• Gradivo uprave:

SUZANA ČEH, arhivska svetovalka, dokumentalistka
telefon: 02 22-85-016
e-pošta: suzana.ceh@pokarh-mb.si

ŠPELA VALADŽIJA, višja arhivistka
telefon: 02 22-85-015
e-pošta: spela.valadzija@pokarh-mb.si

• Gradivo pravosodja:

mag. BOŠTJAN ZAJŠEK, arhivski svetovalec
telefon: 02 22-85-020
e-pošta: bostjan.zajsek@pokarh-mb.si

• Gradivo gospodarstva:

MOJCA KOSI, višja arhivistka
telefon: 02 22-85-022
e-pošta: mojca.kosi@pokarh-mb.si

• Gradivo vzgoje in izobraževanja:

SIMONA VELUNŠEK, arhivska svetovalka
telefon: 02 22-85-025
e-pošta: simona.velunsek@pokarh-mb.si

• Gradivo zdravstva, sociale in kulture:

GORDANA ŠÖVEGEŠ LIPOVŠEK, arhivska svetovalka
telefon: 02 22-85-031
e-pošta: gordana.soeveges@pokarh-mb.si

• Gradivo društev in privatnih fondov ter političnih organizacij, združenj in humanitarnih organizacij:

mag. JURE MAČEK, arhivski svetovalec
telefon: 02 22-85-023
e-pošta: jure.macek@pokarh-mb.si

 Gradivo zbirk:

SABINA LEŠNIK, višja arhivska sodelavka
telefon: 02 22-85-028
e-pošta: sabina.lesnik@pokarh-mb.si

• Arhivski tehniki:

JOŽEFA BAJGOT, samostojna arhivska tehnica
telefon: 02 22-85-027
e-pošta: jozica.bajgot@pokarh-mb.si

JOŽE ROZMAN, samostojni arhivski tehnik
telefon: 02 22-85-032
e-pošta: joze.rozman@pokarh-mb.si


Restavratorsko-konservatorska delavnicaInformatizacija:

dr. MIROSLAV NOVAK, arhivski svetnik
telefon: 02 22-85-013
e-pošta: miro.novak@pokarh-mb.si


Urejanje spletnih strani, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube:

mag. Nina Gostenčnik, arhivska svetovalka
e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si

Mojca Horvat, arhivska svetovalka
e-pošta: mojca.horvat@pokarh-mb.si

Špela Valadžija, višja arhivistka
e-pošta: spela.valadzija@pokarh-mb.si


ENOTA ZA PREKMURJE

Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota

Telefon: (+386 2) 22 85 000

E-pošta: vloge@pokarh-mb.si

Uradne ure: vsako sredo od 9. do 13. ure v prostorih Enote za Prekmurje, Cvetkova ulica 1, Murska Sobota.


ENOTA ZA KOROŠKO OBMOČJE

Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: (+386 2) 228 50 50
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si
Uradne ure: od ponedeljka do srede od 8.00 do 14.00 ure in v petek od 8.00 do 13.00

dr. VINKO SKITEK, višji arhivist
telefon: 02 228 50 50
e-pošta: vinko.skitek@pokarh-mb.si