Odpri menu

Zakonodaja in standardi

Delovanje Pokrajinskega arhiva Maribor, njegove pristojnosti in obveznosti do uporabnikov in ustvarjalcev arhivskega gradiva ter ustvarjalcev do Pokrajinskega arhiva Maribor opredeljujo ne samo veljavna arhivska zakonodaja, ampak posredno tudi drugi zakoni in podzakonski akti.

Obveznosti ustvarjalcev s pristojnega območja Pokrajinskega arhiva Maribor pa opredeljujejo tudi arhivski strokovni standardi, arhivske strokovne usmeritve in ne nazadnje tudi kodeks etike.  

Arhivska zakonodaja