Odpri menu

Uporabne povezave

Arhivsko gradivo, ki ga hranimo v Pokrajinskem arhivu Maribor je historično, geografsko, vsebinsko ali kako drugače povezano z arhivskimi in drugimi viri, ki jih različni ponudnik izbirajo in posredujejo v elektronski obliki. V nadaljevanju so objavljene povezave na izbrane vsebine in pripomočke, ki lahko raziskovalcem pomagajo pri njihovem znastveno raziskovalnem delu. 


Slovenski arhivi na spletu:


Lokalni viri:


Nacionalni viri:

 • SISTORY - Zgodovina Slovenije.
 • Dlib - Digitalna knjižnica Slovenije (NUK).
 • COBISS.SI - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi.
 • KAMRA - digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin.

Mednarodni viri:

 • Archives Portal Europe - Evropski arhivski spletni portal (49 institucij, miljoni zapisov).
 • FINDBUCH.net - Portal informativnih pomagal AUGIAS-Data.
 • MOM - Monasterium.Net (več kot 100.000 srednjeveških listin iz več kot 50 evropskih arhivov).
 • EUROPEANA - Kulturne zbirke Evrope.
 • MAPIRE - Zgodovinski zemljevidi Habsburškega imperija.
 • MGH - Monumenta Germaniae Historica.
 • SNAC - Scocial Networks and Archival Context

Pretvorniki

 • GROTEFEND - Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit von Dr. H. Grotefend.
 • PRETVORNIK VALUT - The Marteau Early 18th-Century Currency Converter.
 • PRETVORNIK KOLEDARJEV - Roman Numeral and Date Conversion with Roman Calculator& Roman Numerals Test.
 • PRETVORNIK MERSKIH ENOT - 150 različnih merskih enot, v 11 kategorijah: masa, volumen, dolžina, temperatura, površina, hitrost, tlak, kot, gostota, energija in moč.

Registri

 • RKD - Register nepremične kulturne dediščine.
 • REGISTER PREDPISOV - Register slovenskih in EU predpisov.
 • IPRS - Poslovni register Slovenije (AJPES).
 • OBRTNI REGISTER - Register Obrtno-podjetniške zbirnice Slovenije.

Slovarji

 • Nova beseda - Besedilni korpus Nova beseda.
 • CAPPELLI - Adriano Cappelli: Lexicon Abbreviaturarum... (1928).
 • ADELUNG - Adelung, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart (1811).

Paleografija


Igrice

dravograd
evangelicanska-cerkev-v-mariboru
brod-cez-dravo-pri-lovrencu-na-pohorju
otroska-fotografija-falskega-grofa
glavni-trg-v-mariboru
gradnja-hise-na-glavnem-trgu-v-mariboru
gradnja-hise-na-glavnem-trgu-v-mariboru
gradnja-hise-na-glavnem-trgu-v-mariboru
mariborska-livarna-nekoc
slovenska-ulica-v-mariboru