Odpri menu

Dodatno izobraževanje

Dodaten termin dodatnega izobraževanja:

21. november 2023


Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006 in 51/2014) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) Pokrajinski arhiv Maribor organizira dodatno izobraževanje za zaposlene pri javnopravnih osebah. 

Izobraževanje je namenjeno uslužbencem, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. 

Z udeležbo izpolnjujejo pogoj za obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).


Termin izobraževanja: 21. november 2023

Lokacija: Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7

Trajanje izobraževanja: 8.30 – 12.30

Cena izvedbe na udeleženca: 60 EUR (+ DDV)

Prijave so končane


PROGRAM

8.30 – 9.15

mag. Nina Gostenčnik, arhivska svetovalka

Pregled arhivske zakonodaje in dolžnosti javnopravnih oseb

9.15 – 10.00

mag. Boštjan Zajšek, arhivski svetovalec

Odbiranje arhivskega gradiva in priprava na predajo pristojnemu arhivu

10.00 – 10.30 Odmor

10.30 – 11.15

mag. Jure Maček, arhivski svetovalec

Materialno varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri ustvarjalcih

11.15 – 12.30

dr. Miroslav Novak, arhivski svetnik

Upravljanje z dokumentarnim gradivom v elektronski obliki


Dodatno izobraževanje:

9. november 2023

Za termin 9. 11. 2023 so prijave zaprte.

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006 in 51/2014) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) Pokrajinski arhiv Maribor organizira dodatno izobraževanje za zaposlene pri javnopravnih osebah. 

Izobraževanje je namenjeno uslužbencem, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Z udeležbo izpolnjujejo pogoj za obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).

Termin izobraževanja: 9. november 2023

Lokacija: Pokrajinski arhiv Maribor

Trajanje izobraževanja: 8.00 – 12.00

Cena izvedbe na udeleženca: 60 EUR (+ DDV)

PROGRAM

8.00 - 9.00 Praktična delavnica: Odbiranje arhivskega gradiva in priprava na predajo pristojnemu arhivu
9.00 - 10.00
Materialno varovanje arhivskega in dokumentarnega gradiva
10.00 - 10.30
Odmor
10.30 - 12.00
Upravljanje z dokumentarnim gradivom v elektronski obliki


galerija