Odpri menu

Moderna arhivistika 2021, 4 (2)

Tanja MARTELANC
Pokrajinski arhiv Nova Gorica /Regional Archives Nova Gorica, Slovenia

Obdelava podatkov v arhivskih podatkovnih zbirkah z uporabo nekaterih metod analize vsebine
Data Processing in Archival Databases Using Certain Methods of Content Analysis
(Moderna arhivistika 2021, 4 (2), str/pp. 114-128)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/CZZR2570Dr. Žiga KONCILIJA, dr. Gregor JENUŠ, dr. Tatjana HAJTNIK
Arhiv Republike Slovenije, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Slovenia

Virtualna arhivska čitalnica (VAČ) in izzivi digitalizacije arhivskih čitalniških postopkov
Virtual Archival Reading Room and Challenges of Digitalization of Reading Room Services
(Moderna arhivistika 2021, 4 (2), str/pp. 129-148)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/AXJY3787Dr. Gregor JENUŠ, dr. Žiga KONCILIJA, dr. Tatjana HAJTNIK
Arhiv Republike Slovenije, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Slovenia

Avtomatizirano prekrivanje z arhivskim zakonom varovanih osebnih podatkov - anonimizacija
Automated Procesing of Personal Data Protected by Archival Law - Anonymisation
(Moderna arhivistika 2021, 4 (2), str/pp. 149-168)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/LSBO6521Mag. Tatjana STIBILJ, Primož TANKO
Arhiv Republike Slovenije, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Slovenia

Digitalni filmski arhiv - sistem za upravljanje in dostopnost do filmskih in avdiovizualnih vsebin e-arhivskega gradiva 
Digital Film Archives - a System for the Management and Access to Film and Audiovisual Content of E-Archival Records
(Moderna arhivistika 2021, 4 (2), str/pp. 169-178)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/ESJB1365Mojca KOSI, Antun SMERDEL, Mateja CIGLAR
Arhiv Republike Slovenije, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Slovenia

Rešitve e-ARH.si - prijazne in uporabne tudi ranljivim skupinam
e-ARH.si Solutions: Friendly and Useful Even for Handicapped
(Moderna arhivistika 2021, 4 (2), str/pp. 179-191)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/JOEQ8549


Jože GLAVIČ, Vesna GOTOVINA, Klavdija KRIVEC, dr. Žiga KONCILIJA, dr. Tatjana HAJTNIK
Arhiv Republike Slovenije, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Slovenia

Postopek prevzema in problematika oblikovanja SIP paketov na primeru zvočnih zapisov Državnega zbora Republike Slovenija 
Ingest Procedure and the Challenges of Creating Submission Information Packages (SIP) on the Case of Audio Records of the National Assembly of the Republic of Slovenia 

(Moderna arhivistika 2021, 4 (2), str/pp. 192-207)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/KMXI9438Mag. Boštjan ZAJŠEK, dr. Miroslav NOVAK
Pokrajinski arhiv Maribor / Regional Archives Maribor, Slovenia 

Arhivski strokovni izzivi dolgoročne hrambe elektronskih sporočil
Archival Professional Challenges of Long-Term Storage of Electronic Messages

(Moderna arhivistika 2021, 4 (2), str/pp. 208-223)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/ZWWM8850Dr. Jože ŠKOFLJANEC, mag. Boris DOMAJNKO
Arhiv Republike Slovenije, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Slovenia

Izročitev gradiva evidenc Inženirske zbornice Slovenije
Acquisition of Registers of the Ingeneering Chamber of Slovenia

(Moderna arhivistika 2021, 4 (2), str/pp. 224-240)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/PMOE2680Nataša MAJERIČ KEKEC
Zgodovinski arhiv na Ptuju / Historical Archives in Ptuj, Slovenia

Pilotski prevzem video posnetkov in digitalnih fotografij 
Pilot Ingest of Video Clips and Digital Photographs

(Moderna arhivistika 2021, 4 (2), str/pp. 241-246)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/IXEY2899