Odpri menu

Konferenca Radenci 2022

Pokrajinski arhiv Maribor tudi v letu 2022 nadaljuje z organizacijo mednarodne konference, ki združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

V letu 2022 smo za vas pripravili zanimiva predavanja domačih in tujih strokovnjakov, ki so namenjena arhivski strokovni javnosti in zaposlenim pri ustvarjalcih arhivskega gradiva.

Udeležba na konferenci (tudi enodnevna) izpolnjuje pogoj za obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).

11. maj 2022

Prvi dan konference boste lahko prisluhnili predavanjem, ki obravnavajo sodobne pristope k uporabi arhivskega gradiva, raziskovanju po primarnih virih ter predstavitvi arhivskega gradiva na drugačen način od ustaljenega. Tako bomo natančneje spoznali:

 • Virtualno arhivsko čitalnico - rezultat projekta e-ARH.si, 
 • vlogo arhivskega gradiva in arhivov pri inovacijah in ustvarjalnosti, 
 • evropske projekte, kot so Europeana in Ustvarjalna Evropa
 • kako arhivsko gradivo predstaviti v stripu in na drugačen način, izven okvirjev. 

Pozornost smo namenili tudi skrbi za arhivsko gradivo v izrednih razmerah - poplavah, potresih, epidemijah.

V popoldanskem delu nam bodo kolegi iz podjetij scope solutions a.g.,  Mikrografija d.o.o. in Trevis d.o.o. pa bodo predstavili najnovejše trende na področju elektronske in klasične hrambe arhivskega gradiva.

V večernem delu se bomo posvetili temam, ki obravnavajo raziskovanje po arhivskih virih, doprinos digitizacije projektne dokumentacije ter varovanje arhivskega gradiva pri ustvarjalcih.

Avtorice razstave Ljubezen gre skozi želodec - Kulinarika v arhivskih virih, nas bodo zvečer popeljale po zanimivi razstavi, ki so jo pripravili v Zgodovinskem arhivu Ljubljana.


12. maj 2022

Drugi dan konference smo kot vedno namenili poglobljenim strokovnim temam v sekciji za arhivske strokovne delavce. Dr. Bogdan Florin Popovici, eden izmed sodelujočih pri pripravi  novega arhivskega standarda Records in Context (RIC), nam bo predstavil njegovo uporabo. V nadaljevanju pa se bomo posvetili mnogim strokovnim temam, med drugim tudi valorizaciji arhivskega gradiva ter uporabi umetne inteligence v arhivih.

V sekciji za ustvarjalce arhivskega gradiva bosta dr. Tatjana Hajtnik in Klavdija Krivec ponudili poglobljen pogled v nekaj segmentov povezanih s postopki dolgoročne e-hrambe in predaje elektronskega arhivskega gradiva pristojnim arhivom.

V prvem delu bo predstavljena uporaba Urejevalnika SIP, ki je podlaga za prevzemanje elektronskega arhivskega gradiva v Slovenski elektronski arhiv. Na delavnici bo na praktičnih primerih pokazano, kako napredni uporabniki pripravijo strukturo sprejemnega informacijskega paketa (SIP), ki jo nato skupaj s samim orodjem pošljejo ustvarjalcu. Ta s pomočjo Urejevalnika SIP in pridobljeno strukturo SIP arhivsko gradivo pripravi in izroči pristojnemu arhivu.

Drugi del delavnice bo namenjen predstavitvi programske opreme INFO.RM, ki je namenjena ustvarjalcem arhivskega gradiva in pomeni izjemno pomoč pri izdelavi ocene tveganja in upravljanja s tveganji na področju dolgoročne e-hrambe. Na delavnici bo predstavljena metodologija priprave ocene tveganja in načrta upravljanja s tveganji s pomočjo tega programskega orodja ter kako pridobiti omenjeno licenco.


13. maj 2022

Tretji dan konference je namenjen delu arhivov z ustvarjalci arhivskega gradiva in bo prinesel zanimiva predavanja s koristnimi informacijami. Predstavljene bodo naslednje teme:

 • izkušnje podjetja Mariborski vodovod d.o.o. pri pripravi notranjih pravil, 
 • digitizacija vhodne pošte v UKC Maribor, 
 • izkušnje s selitvijo neurejenega arhiva Ministrstva RS za okolje in prostor, 
 • postopek pristopa k predaji šolskega elektronskega arhivskega gradiva pristojnemu arhivu,
 • obveznosti javnopravnih oseb glede obveščanja pristojnega arhiva (v katerih primerih je nujno informacije posredovati arhivu), 
 • Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki,
 • inšpekcijski postopek v primeru zaznane kršitve osebnih podatkov,
 • varnost komunikacij in aplikacij.

Verjamemo, da bodo obdelane teme na mnogih področjih doprinesle k poglobitvi znanja in pripomogle k reševanju zagat, s katerimi se soočajo mnogi ustvarjalci arhivskega gradiva, pa tudi arhivski strokovni delavci.

galerija