Odpri menu

Konferenca Radenci

Mednarodna znanstvena konferenca

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Hotel Radin, Radenci, Slovenija

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Konferenca vsako leto privabi okoli 200 udeležencev iz Slovenije in tujine. 

Domači in tuji predavatelji obravnavajo teme vezane na delo v arhivih in pri ustvarjalcih arhivskega gradiva.

Povzetki predavanj so objavljeni v vsakoletni knjigi povzetkov, celotni članki pa izidejo reviji MODERNA ARHIVISTIKA.


Znan je termin konference v letu 2024

15. - 17. maj 2024.


Razpis tem za leto 2024


Radenci 2023

Radenci 2022

Radenci 2021

Radenci 2020


Revija MODERNA ARHIVISTIKA