Odpri menu

Moderna arhivistika

Časopis arhivske teorije in prakse
Journal of Archival Theory and Practice

ISSN 2591-0884

https://doi.org/10.54356/MA

Izdane številke

Izdajatelj:
Pokrajinski arhiv Maribor

Finančni viri:
Zbornik financirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in sponzorji.

Izhajanje in namen revije
Revija je začela izhajati leta 2018 in nadaljuje tradicijo objavljanja znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja arhivistike, dokumentalistike, materialnega varovanja, upravljanja z dokumenti ter sorodnih področij, ki se vežejo na problematiko dokumentarnega in arhivskega gradiva v arhivih, muzejih, knjižnicah in galerijah. Prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Predhodniki revije:
Pred revijo Moderna arhivistika je Pokrajinski arhiv Maribor med leti 2002 do 2017 izdajal Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov mednarodne konference Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ki je nadaljeval tradicijo zbornika Arhivi, ki je izhajal med leti 1978 in 1982 ter Sobodni arhivi med leti 1983 in 2002.

Glavna urednica:
mag. Nina Gostenčnik
Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, SI-2000 Maribor
telefon: 02 228 50 17
e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si

Objava prispevkov: 

V reviji so praviloma objavljeni prispevki, ki so predstavljeni na mednarodni znanstveni konferenci Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ki jo vsako leto organizira Pokrajinski arhiv Maribor v Radencih.

Uredniški odbor: 

 • mag. Nina Gostenčnik, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija
 • dr. Thomas Aigner, Diözesanarchiv St. Pőlten, Avstrija
 • dr. Bogdan Florin Popovici, Romunski državni arhiv, Romunija
 • dr. Borut Batagelj, Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija
 • dr. Bojan Cvelfar, Arhiv Republike Slovenije, Slovenija
 • mag. Nada Čibej, Pokrajinski arhiv Koper, Slovenija
 • dr. Gregor Jenuš, Arhiv Republike Slovenije
 • dr. Joachim Kemper, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Nemčija
 • Leopold Mikec Avberšek, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija
 • dr. Miroslav Novak, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija
 • dr. Rik Opsommer, Stadsarchief Ieper - Universiteit Gent, Belgija
 • Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu, Hrvaška
 • dr. Izet Šabotić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna in Hercegovina
 • mag. Boštjan Zajšek, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija

Pogostnost izhajanja:
Na leto izideta dve številki.

Jezik:
Moderna arhivistika je dvojezična revija - vsi prispevki so objavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Sestava:
Moderna arhivistika se vsebinsko deli na dva dela:

 • Članki: objava izvirnih in preglednih znanstvenih ter strokovnih člankov,
 • Poročila: objava recenzij, predstavitvev (npr. projektov, dogodkov, predavanj, konferenc itd.), idr.

Recenziranje:
Prispevki, ki so objavljeni v prvem delu revije (Članki), so recenzirani. Za objavo je potrebna pozitivna recenzija. Proces recenziranja je anonimen. Prispevki, ki so objavljeni v drugem delu revije (Poročila), se ne recenzirajo.

Lektoriranje:
mag. Boštjan Zajšekmag. Nina Gostenčnik  

Prevajanje:
mag. Boštjan Zajšek (slovenščina), mag. Nina Gostenčnik (slovenščina, angleščina)

Oblikovanje in prelom:
mag. Nina Gostenčnik

Dostop:
Objavljeni prispevki so prosto dostopni. Vse avtorske pravice ima izdajatelj Pokrajinski arhiv Maribor. ©Pokrajinski arhiv Maribor
Za prijavo in objavo prispevkov ni potrebno plačilo.

Mednarodne baze:

Revija Moderna arhivistika je z letom 2021 uvrščena v multidisciplinarno bibliografsko bazo podatkov z indeksi citiranosti Scopus, ki vključuje podatke več kot 21.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu.

Od letnika 2023 je revija Moderna arihivistika uvrščena v bazo EBSCO. Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju

Navodila za avtorje

Navodila za recenzente

Vzorec članka