Odpri menu

Za uporabnike

Kontaktni podatki:

Oddaja vlog - obrazci


Maribor

Uradne ure:
ponedeljek od 8:00 do 12:00,
sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 15:00,
petek od 8:00 do 12:00

Telefon: (+386 2) 22 85 024
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si


Murska Sobota

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek od 8:00 do 14:00

Telefon: (+386 2) 22 85 040
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si


Čitalnica


Maribor

Telefon: (+386) 2 22 85 021
E-pošta: knjiznica@pokarh-mb.si
Kontaktna oseba: arhivski svetovalec Leopold Mikec Avberšek

Uradne ure:
ponedeljek-petek od 8:00 do 14:00


Murska Sobota

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek od 8:00 do 14:00

Telefon: (+386 2) 22 85 040
E-pošta:info-ms@pokarh-mb.si 


Splošne informacije:

Telefon: 02 22 85 000

E-pošta: info@pokarh-mb.si

Uradne ure:
ponedeljek-pet od 8:00 do 15:00


Podatkovna baza slovenskih arhivov:


Pokrajinski arhiv Maribor v sklop svojega poslanstva in delovanj zagotavlja uporabnikom več vrst storitev. Te izvajamo tako na področju fizičnih oblik arhivskega gradiva kot tudi na področju digitaliziranih vsebin.

V čitalnici Pokrajinskega arhiva omogočamo neposredno uporabo tistega originalnega arhivskega gradiva, ki je javno dostopno v skladu z veljavno zakonodajo.  

Uporabnikom arhivskega gradiva je na razpolago tudi bogata knjižnica. Knjige si je mogoče izposoditi le v raziskovalne namene. Njihova uporaba je omejena le na čitalnico Pokrajinskega arhiva Maribor. Celoten knjižnični fond je popisan in dostopen v sistemu COBISS.  

Pokrajinski arhiv Maribor ima med drugim organizirano službo za izdajanje dokumentov, posredovanje potrdil ali overjenih prepisov oz. kopij arhivskega gradiva. V ta namen je potrebno podati ustrezno vlogo.

Na tej spletni strani pa posredujemo tudi povezave na različne digitalne vire, ki so javno dostopni in so posredno ali neposredno povezani za razumevanjem vsebin iz arhivskega gradiva, ki ga hranimo.

Arhiv_01
Arhiv_12
Arhiv_30
Arhiv_52
Arhiv_36
Arhiv_36
Arhiv_64