Odpri menu

Izobraževanje za predstavnike nevladnih organizacij (društev) s statusom delovanja v javnem interesu

Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu in njihovo dokumentarno in arhivsko gradivo

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006, 24/2014 - Odl. US in 51/2014)  in Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 42/2017) nalagata osebam zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu nekatere obveznosti in dolžnosti v zvezi z dokumentarnim in arhivskim gradivom, ki nastaja pri njihovem delovanju. Arhivska zakonodaja še posebej izpostavlja tiste osebe zasebnega prava, ki izvajajo javno službo oziroma so nosilci javnih pooblastil.

Z namenom pojasnitve arhivske zakonodaje in pristojnosti Pokrajinskega arhiva Maribor glede obveznosti nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu v zvezi z dokumentarnim in arhivskim gradivom prirejamo v Pokrajinskem arhivu Maribor izobraževanje za predstavnike nevladnih organizacij (društev) s statusom delovanja v javnem interesu. Predavanje bo potekalo 12. oktobra 2022 ob 17. uri v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota in je brezplačno. Vljudno vas prosimo, da udeležbo potrdite na e-mail jure.macek@pokarh-mb.si oziroma na telefon 02/2285023 najkasneje do 7. oktobra 2022.

galerija