Odpri menu

Moderna arhivistika 2019, 2 (2)

Strokovna obdelava arhivskega gradiva

dr. Bogdan FLORIN POPOVICI
Romunski državni arhiv, Romunija

MoReq2: after 10 years. Some considerations on systems for managing records
MoReq2 deset let kasneje: razmišljanje o sistemih za upravljanje z dokumenti
(Moderna arhivistika 2019, 2 (2), str/pp. 156-171)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/DEEE6636


mag. Agnieszka LASKOWSKA
Arhivska služba za zasebni sektor Arpad, Poljska
dr. Tomasz Hajewski
Državni arhiv Katowice, Poljska

The implementation of the Integrated System of Archival Description (ZoSIA) at the State Archives in Katowice and the data protection
Implementacija integriranega sistema za arhivsko popisovanje (t. i. ZoSIA) v Državnem arhivu Katovice in varstvo podatkov
(Moderna arhivistika 2019, 2 (2), str/pp. 172-183)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/SMAN2562


dr. Jasna POŽGAN
Državni arhiv v Medžimurju, Štrigova, Hrvaška
Ivana POSEDI
Državni arhiv v Varaždinu, Hrvaška

Fonds of Agricultural Cooperatives in Međimurje and Koprivnička podravina after 1945
Zbirke zadrug v Medžimurju in Koprivniški Podravini po letu 1945
(Moderna arhivistika 2019, 2 (2), str/pp. 184-196)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/NAHZ6347


mag. Danijela JURIČIĆ ČARGO, Andreja KLASINC ŠKOFLJANEC, Maja POVALEJ, mag. Alenka STARMAN ALIČ
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Evidentiranje in urejanje arhivskega gradiva pri slovenskih izseljeniških društvih v zamejstvu in po svetu
Recording and Arranging Archives at Slovene Emigrant Societies in Neighbouring Counties and Abroad
(Moderna arhivistika 2019, 2 (2), str/pp. 197-213)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/COZC2637


 

Digitalizacija arhivskega gradiva in dostop

dr. Edvin BURŠIĆ
Finančna agencija, Zagreb Hrvaška
dr. Hrvoje STANČIĆ
Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Creation of Authentic Digital Copies in the Form of Original by the Process of Digitization
Ustvarjanje avtentičnih digitalnih kopij v obliki originala v procesu digitalizacije
(Moderna arhivistika 2019, 2 (2), str/pp. 214-227)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/EBRJ7550


Lidija ALEKSOSKA
Državna agencija za evropske programe in mobilnost, Skopje, Severna Makedonija

Macedonia's Challenges on the Road to Building a True Digital Society
Izzivi Makedonije na poti k izgradnji digitalne družbe
(Moderna arhivistika 2019, 2 (2), str/pp. 228-235)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/ZOGS1480


Siniša DOMAZET
Arhiv Bosne in Hercegovine, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Digitized Records in the Archives of Bosnia and Herzegovina - Protection and Accessibility
Digitalizirano gradivo v Arhivu Bosne in Hercegovine - varstvo in dostop
(Moderna arhivistika 2019, 2 (2), str/pp. 236-247)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/SLKL1293


Aliu BEKIM
Državna agencija za arhive Kosovo, Priština, Kosovo

Digitization as an Opportunity to Preserve Endangered Fonds - Case in the State Agency of Kosovo Archives
Digitalizacija kot možnost za ohranitev ogroženih fondov - študija primera v Državni agenciji arhivov Kosova
(Moderna arhivistika 2019, 2 (2), str/pp. 248-251)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/WBXW1792


Materialno varstvo arhivskega gradiva

mag. Ivan ŠIJANEC
Trevis d. o. o., Domžale, Slovenija

Arhivski sistem DYNAMIC II.
Dynamic II Archival System
(Moderna arhivistika 2019, 2 (2), str/pp. 252-258)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/LBVB5814