Odpri menu

Radenci 2023

Konferenca pod častnim pokroviteljstvom Mednarodnega arhivskega sveta

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

24. - 26. maj 2023
Hotel Radin, Radenci, Slovenija

Pokrajinski arhiv Maribor je tudi v letu 2023 organiziral mednarodno konferenco, ki združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca vsako leto prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Letos smo pripravili zanimiva predavanja domačih in tujih strokovnjakov, ki so namenjena arhivski strokovni javnosti in zaposlenim pri ustvarjalcih arhivskega gradiva.


Prvi dan konference

smo lahko prisluhnili predavanjem, ki obravnavajo sodobne pristope k uporabi arhivskega gradiva, raziskovanju po primarnih virih ter predstavitvi arhivskega gradiva na drugačen način od ustaljenega. Tako smo natančneje spoznali:

 • pripravo in realizacijo projektov, ki v našem prostoru predstavljajo pomembne mejnike: 
  • Slovenski elektronski arhiv, 
  • razstava Saša Dev (UGM in PAM), 
  • evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva zbirke Primoža Premzla, 
  • digitalizacija incunabul v projektu Incunabula Slovenica, 
  • uporaba matičnih knjig na spletu.
 • novosti na področju digitalne hrambe

V popoldanskem delu smo se seznanili s postopki dela z filmskim arhivskim gradivom, kolegi iz podjetij Mikrografija d.o.o. in Trevis d.o.o. pa so predstavili najnovejše trende na področju elektronske in klasične hrambe arhivskega gradiva.

Večerni del smo namenili filmu. V sodelovanju z Arhivom Bosne in Hercegovine smo predstavili razstavo o filmski ustvarjalnosti v 20. stoletju v Bosni in Hercegovini. V sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije in Slovenskim filmskim centrom smo si ogledali digitalno obnovljeno različico filma Vesna. 

Drugi dan konference 

smo kot vedno namenili poglobljenim strokovnim temam v sekciji za arhivske strokovne delavce, kjer je bila tudi praktična delavnica popisovanja arhivskega gradiva v kontekstu, ki sta jo bosta izvedla dr. Zdenka Semlič Rajh, članica Strokovne komisije za popisovanje pri Mednarodnem arhivskem svetu in dr. Martin Stürzlinger. 

V sekciji za ustvarjalce arhivskega gradiva sta dr. Tatjana Hajtnik in mag. Boris Domajnko predstavila dodatna strokovno-tehnična navodila v praksi.

V popoldanskem delu smo si razbistrili misli in strokovne debate nadaljevali na obisku Goričkega, kjer smo spoznavali naravne in kulturne znamenitosti občine Grad.

Tretji dan konference 

je bil namenjen delu arhivov z ustvarjalci arhivskega gradiva in je prinesel zanimiva predavanja s koristnimi informacijami. Izpostavljamo naslednje teme:

 • Izzivi arhiviranja gradiva iz informacijskega sistema za upravljanje z dokumenti (ISUD) v javni upravi,
 • Notarji kot ustvarjalci arhivskega gradiva
 • Novosti ZVOP-2 glede obdelave osebnih podatkov za arhivske namene
 • Hekerski napadi in varnost v vzgoji in izobraževanju
 • Izzivi predaje digitalne šolske dokumentacije
 • Pravilna ureditev in arhiviranje dokumentacije v kadrovski službi.


Verjamemo, da so obdelane teme na mnogih področjih doprinesle k poglobitvi znanja in pripomogle k reševanju zagat, s katerimi se soočajo mnogi ustvarjalci arhivskega gradiva, pa tudi arhivski strokovni delavci.


Povzetki predavanj so objavljeni v KNJIGI POVZETKOV, celotni članki pa bodo izšli v letošnji številki revije MODERNA ARHIVISTIKA.

Program

Fotogalerija - 1. dan

Fotogalerija - 2. in 3. danRadenci 2022

Radenci 2021

Radenci 2020


Revija MODERNA ARHIVISTIKA