Odpri menu

Radenci 2021

Generalna pokrovitelja


TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

13. - 14. oktober 2021
Spletna izvedba

 

Konferenco je z uvodnim nagovorom otvorila državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, dr. Ignacija Fridl Jarc. 

Prvi dan konference smo v letu 2021 posvetili aktualni temi delovanja arhivov v času epidemije. Dr. Zdenka Semlič Rajh, direktorica Zgodovinskega arhiva Ljubljana je orisala poslovanje slovenskih arhivov s strankami in uporabniki v času zaprtja inštitucij in v času njihovega omejenega delovanja. Kolegi iz arhiva RTV Slovenija so pripravili nekaj raziskav na temo dela v arhivu od doma ter primerjali delo v arhivu v prvem in drugem valu epidemije. Prisluhnili smo izkušnjam arhivov po svetu, ki so se znašli v podobni situaciji epidemije.

V času omejenega dostopa do storitev je zelo pomembno tudi varovanje osebnih podatkov, ki ga v svoji predstavitvi obravnava dr. Boštjan Lesjak iz podjetja Datainfo.

Drugi dan konference je bil namenjen poslovanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom pri ustvarjalcih. Najprej nam je dr. Tatjana Hajtnik iz Arhiva Republike Slovenije predstavila rezultate projekta Slovenski elektronski arhiv, predstaviki podjetja Mikrografija pa rešitev za skeniranje občutljivega gradiva. Mag. Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje je predstavila Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, Petra Iskra iz RTV Slovenija pa pripravo klasifikacijskega načrta v njihovem zavodu.

Seveda nismo pozabili na klasično arhiviranje dokumentacij. Marko Kac iz podjetja Trevis je predstavil prihodnost inteligentnega arhiviranja s pomočjo inovativnega sistema za optimizacijo arhivskega prostora, Monika Čuš iz Zgodovinskega arhiva na Ptuju pa stanje materialnega varstva gradiva na območju Ptuja in Ormoža. Še več zanimivosti sopredstavili kolegi iz Zgodovinskega arhiva Celje, Arhiva Republike Slovenije ter Narodnega muzeja Slovenije.

Konfenca je bila bila izvedena preko spleta, posnetki predavanj pa so dostopni na naslednjih povezavah:

dr. Zdenka Semlič Rajh, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija
Slovenski arhivi in pandemija

Boštjan DORNIK, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Primerjalna analiza dela televizijskega arhiva med prvim in drugim valom epidemije covid-19

dr. Benjamin LESJAK, Datainfo d.o.o.,Maribor, Slovenija
Kako varovati osebne podatke v času epidemije koronavirusa?

Karen JAMISON TRIVETTE, Tehnološki inštitut - Državna univerza v New Yorku, Združene države Amerike
Covid obrat: preobrazba arhivske razstave iz fizične v digitalno

dr. Katarzyna PEPLOWSKA, dr. Marcin SMOCZYŃSKI, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poljska
Upravljanje z dokumenti v času pandemije. Vpliv epidemije COVID-19 na informatizacijo poslovanja v lokalni upravi na Poljskem

Marta MUSSO, Kerstin ARNOLD, Evropski arhivski portal, London, Velika Britanija
Arhivsko skladišče arhivskih skladišč: integracija metapodatkov v Evropskem arhivskem portalu

dr. Jasna POŽGAN, Državni arhiv v Medžimurju, dr. Ivana POSEDI, Državni arhiv v Varaždinu, Hrvaška
Dostopnost arhivskega gradiva v hrvaški in slovenski zakonodaji - primerjava

dr. Yanna DIMITROU, Eleni SOCRATOUS, Emmanuil DRAKAKIS, Državni arhiv na Krfu, Grčija
Arhiv krfskega sodišča: popisovanje in študija fenomena nasilja in pravice v Združeni državah Jonskih otokov (1815-1864)

Bogdan Florin POPOVICI, Romunski državni arhiv, Brasov, Romunija
Je pri arhivskem popisovanju prostor za sistem za upravljanje z dokumenti?

Anja PAULIČ, dr. Jože ŠKOFLJANEC, Arhiv Republike Slovenije, Slovenija
dr. Sonja TOMŠIČ, dr. Tina ŽAGAR, dr. Vesna ZADNIK, Slovenski register raka, Slovenija

eArchiving specifikacija eHealth2

dr. Tatjana HAJTNIK, Arhiv Republike Slovenije,
Ljubljana, Slovenija

Digitalna transformacija postopka arhiviranja: e-ARH - informacijske rešitve za ustvarjalce, arhive in končne uporabnikeKarmen MATKOVIČ, Mikrografija d. o. o., Novo mesto,
Slovenija

Kako pristopiti k skeniranju občutljivega gradiva

 

mag. Hedvika ZDOVC, Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija
Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi-prilagoditev načrtov klasifikacijskih znakov organov javne uprave

Petra ISKRA, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Izzivi priprave klasifikacijskega načrta arhivskih enot Javnega zavoda RTV Slovenija, s poudarkom na izkušnjah Televizijskega arhiva

mag. Hedvika ZDOVC, Anja PRŠA, Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija
»Kje jih lahko najdemo?«: hramba istovrstnih dokumentov pri različnih ustvarjalcih

Marko KAC, Trevis d. o. o., Ljubljana, Slovenija
Prihodnost inteligentnega arhiviranja s pomočjo
inovativnega sistema za optimizacijo
arhivskega prostora

 

Monika ČUŠ, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Slovenija
Materialno varstvo in prevzemanje arhivskega gradiva na področju gospodarstva v upravnih enotah Ptuj in Ormož

dr. Mateja JERAJ, Arhiv Republike Slovenije, Špela KOJC, mag. Jože PODPEČNIK, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija 
Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Narodnem muzeju Slovenije - dejstva in izkušnje

Špela SEČNIK, Alma Mater Europaea, ECM, Slovenija
Analiza obravnave in hrambe ene vrste gradiva v različnih inštitucijah: primer hrambe razglednic, fotografij in spisovnega gradiva kot arhivalije in muzealije

Jože KRANJEC, dr. Bojan Himmelreich, Urh KOPITAR, Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija
Digitizacija arhivskega gradiva - negativov celjskega fotografa Milana Božiča