Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 407-417

Maršič Eva
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Pot do samostojnega uporabnika spletnih arhivskih informacijskih sistemov
The Path to an Independent User of Online Archival Information Systems
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 407-417)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/EYTV9551

Izvleček:
Arhivi niso namenjeni sami sebi, arhivistova tradicionalna vloga se z objavo arhivskih zbirk podatkov na spletu počasi spreminja, vedno bolj se poudarja samostojnost uporabnika spletnih arhivskih zbirk podatkov. Spletne podatkovne zbirke so namenjene prav temu, ne glede na vrsto uporabnika in ne glede na namen, zaradi katerega uporabnik informacije išče. Avtorica je  z metodo kompilacije povzela rezultate raziskav, ki so bile do zdaj glede uporabnikov in spletnih arhivskih zbirk opravljene v Sloveniji.

Ključne besede:
uporabniki, arhivi, informacijsko vedenje, spletna podatkovna zbirka, SIRAnet


Abstract:
The Path to an Independent User of Online Archival Information Systems
The purpose of archives is not to serve itself only. The archivist's traditional role is slowly changing with the publication of archival databases online, and the independence of the user of online archival databases is increasingly emphasized. Online databases are designed for just that, regardless of the type of user and regardless of the purpose for which the user searches for information. Using the compilation method the author summarized the results of researche conducted so far in Slovenia regarding users and online archival collections.

Key words:
users, archives, information behavior, online database, SIRAnet