Odpri menu

Moderna arhivistika 2023, 6 (2)

Siniša DOMAZET
Archives of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / Arhiv Bosne in Hercegovine, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Protection of Digital Archives in the Archives of Bosnia and Herzegovina
Zaščita digitalnega gradiva v Arhivu Bosne in Hercegovine
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 185–196)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/GWIF7244


David GAJIĆ
Alma Mater Europaea, ECM Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, ECM Maribor, Slovenia

Podjetniško arhivsko gradivo kot kulturni spomenik
Corporate Archives as a Cultural Monument
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 197–208)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/YATY7570  


Žiga KONCILIJA
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Izzivi arhiviranja gradiva iz informacijskega sistema za upravljanje z dokumenti (ISUD) v javni upravi z vidika arhivista
Challenges of Archiving Records Management Systems in Public Administration from an Archivist’s Point of View
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 209–222)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/TZFE5847


Jelka MELIK
Alma Mater Europaea, ECM Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, ECM Maribor, Slovenia

Pravne in upravne dimenzije arhivskega gradiva
Legal and Administrative Dimensions of Archives
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 223–232)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/TPSI8157


Anja PRŠA
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija / Historical Archives Celje, Slovenia

Boštjan ZAJŠEK
Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija / Regional Archives Maribor, Slovenia

Nina KRALJ FRECE
Notarska pisarna notarke Sonje Kralj, Slovenj Gradec, Slovenija / Notary Office of Sonja Kralj, Slovenj Gradec, Slovenia

Notarji kot ustvarjalci arhivskega gradiva
Notaries as Creators of Archival Records
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 233–254)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/JHGH1238


Ivančica SABADIN
Alma Mater Europaea, ECM, Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, ECM Maribor, Slovenia

Ekstrakcija metapodatkov s pomočjo strojnega učenja
Metadata Extraction Using Machine Learning
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 255–269)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/VRNY7665


Janez OSOJNIK
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija / Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia

Pregled slovenskih virov o plebiscitu 1990
A Review of the Slovenian Records on the 1990 Plebiscite
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 270–281)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/TZSC9126


Špela CHOMICKI
Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, Slovenija / Study Centre for National Reconciliation, Ljubljana, Slovenia

Petra GRABROVEC
Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, Slovenija / Study Centre for National Reconciliation, Ljubljana, Slovenia

Viri iz obdobja slovenske osamosvojitve – predstavitev in problematika arhivskih virov
Sources from the Period of Slovenian Independence: Presentation and Archival Problems
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 281–292)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/DXWE3253


Lucia STEFAN, Dipl. Eng., M.Sc.
Independent Consultant, Romania / Neodvisna svetovalka, Romunija

The Continuum Document-to-Record and Its Impact in Managing Documents
Model kontinuitete zapisov in njegov vpliv na upravljanje z dokumenti in zapisi
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 293–307)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/FXIL9657 


Dr. Miroslav NOVAK
arhivski svetnik, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija / Archival Councillor, Regional Archives Maribor, Slovenia

Stanje in perspektive vzajemnega metapodatkovnega korpusa slovenske javne arhivske službe
Status and perspectives of the mutual metadata corpus of the Slovenian Public Archival Service
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 308–333)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/MJUO4040 


Špela VALADŽIJA
višja arhivistka, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija / Senior Archivist, Regional Archives Maribor, Slovenia

Metode arhivskega strokovnega dela na področju digitizacije gradiva Pokrajinskega arhiva Maribor
Methods of archival professional work in the field of digitization of records of the Regional Archives Maribor
(Moderna arhivistika 2023, 6 (2), str./pp. 334–345)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/ODDD3524