Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 529-540

Tadeja Melanšek
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija / Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia 

Gradivo Arhiva Jugoslavije v Beogradu o političnem delovanju Antona Korošca v 30. letih 20. stoletja
Archival Records in the Archives of Yugoslavia in Belgrade about Anton Korošec's Political Activity in ihe 1930s
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 529-540)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/SSPL1480

Izvleček:
V prispevku je predstavljeno arhivsko gradivo o Antonu Korošcu, enem največjih slovenskih politikov 20. stoletja. Gradivo hranijo v Arhivu Jugoslavije v Beogradu. Zaradi boljšega razumevanja je najprej podana krajša biografija Korošca, sledi kratek pregled zgodovine razvoja Arhiva Jugoslavije in na koncu še predstavitev relevantnih arhivskih fondov pri preučevanju političnega delovanja Antona Korošca v 30. letih 20. stoletja.

Ključne besede:
Arhiv Jugoslavije, Beograd, Srbija, Anton Korošec, arhivistika, arhivski viri


Abstract:  
Archival Records in the Archives of Yugoslavia in Belgrade about Anton Korošec's Political Activity in ihe 1930s
This paper presents archival records about Anton Korošec, one of the greatest Slovenian politicians of the 20th century. These records are kept in the Archives of Yugoslavia in Belgrade, Serbia. For the sake of clarity, the text of the paper begins with a short biography of Korošec, followed by a short overview of the development and history of the Archives of Yugoslavia. The paper finishes with a presentation of archival fonds that served as guidelines for studying the political activities of Anton Korošec in the 1930s.

Key words:
Archives of Yugoslavia, Belgrade, Serbia, Anton Korošec, archival studies, archival sources