Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 519-528

Red. prof. dr. Gorazd BAJC
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija/Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia

Asist. Janez OSOJNIK
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija/Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia

Arhivsko gradivo za preučevanje koroškega problema po prvi svetovni vojni v Britanskem državnem arhivu
Archival Records at the National Archives, London, for the Study of the Carinthian Question after the First World War

https://doi.org/10.54356/MA/2022/OITV9109

Izvleček:
Cilj prispevka je prikazati problematiko arhivskega gradiva, ki ga Britanski državni arhiv (The National Archives) v Londonu hrani o preučevanju dogajanja na južnem delu dežele Koroške po prvi svetovni vojni, in sicer od konca vojne do izvedbe koroškega plebiscita 10. oktobra 1920. Avtorja podajata kratek opis zgoraj navedenega dogajanja, nato pa predstavita arhivske fonde in enote, uporabne pri raziskavi koroškega vprašanja. Ugotavljata, da je arhivskega gradiva precej in da je zelo dobro ohranjeno.

Ključne besede:
Britanski državni arhiv, Koroška, koroški plebiscit, 1918–1920

Abstract:  
Archival Records at the National Archives, London, for the Study of the Carinthian Question after the First World War
The aim of the article is to present archival records held by The National Archives in London on the study of events in the southern part of Carinthia after World War I, from the end of the war up to the Carinthian plebiscite on October, 10, 1920. The authors first briefly describe the above-mentioned developments, and then present archival fonds and units useful for the research of the Carinthian question. They noted that there is a considerable amount of archival records and that they are very well preserved.

Key words:
The National Archives, Carinthia, Carinthian plebiscite, 1918–1920