Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 467-475

Marosz Magdalena
Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland / Papeška univerza Janeza Pavka II v Krakovu, Poljska

The role of the archives in digital transformation of the state and society. Tasks, activities, expected results
Vloga arhivov pri digitalni transformaciji države in družbe - naloge, aktivnosti, pričakovani rezultati
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 467-475)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/OCVB2464

Abstract:
The recently prepared Strategy for the development of national archives for the years 2021-2030, describes the methods and activities by which Polish national archives will try to influence the digital transformation of the state and the society. Two main courses of action were set up: the progress of computerization of processes of documenting public administration’s activities and the increase of digital competences of the society.
The constant development of the Archive of Electronic Documents (ADE) system is to ensure - in addition to securing electronic documents - the preservation of the context of creating given documentation, its availability, information, logical integrity and the possibility of making it available to the public in the long term.

Keywords:
archives, digital technology, electronic document, history


Izvleček:
Vloga arhivov pri digitalni transformaciji države in družbe – naloge, aktivnosti, pričakovani rezultati
Nedavno sprejeta Strategija za razvoj državnih arhivov za leta 2021–2030 opisuje metode in aktivnosti, s katerimi bodo poljski državni arhivi vplivali na drigitalno transformacijo države in družbe. Strategija se usmerja v dve glavni področji: napredek informatizacije procesov dokumentiranja dejavnosti javne uprave in povečanje digitalne pismenosti družbe.
Stalen razvoj Arhiva elektronskih dokumentov (ADE) bo omogočal, poleg varovanja elektronskih dokumentov, tudi ohranjanje konteksta nastanka dokuimentacije, njeno dostopnost, informativnost, logično celovitost ter možnost javnega dostopa.

Ključne besede:
arhivi, digitalna tehnologija, elektronski dokument, zgodovina