Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 386-396

Sotelšek Nina
Mestni muzej Krško, Slovenija / Krško City Museum, Krško, Slovenia

Sečnik Špela 
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Vrednotenje kulturne dediščine v primežu postopkov slovenske arhivske in muzejske stroke
Appraisal of Cultural Heritage between Archival and Museal Professional Procedures in Slovenia
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 386-396)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/YHEE2546

Izvleček:
Arhiv in muzej sta inštituciji, ki se ukvarjata s pridobivanjem, vrednotenjem, urejanjem in hrambo kulturne dediščine v različnih oblikah, vendar standardi in postopki dela v obeh inštitucijah niso enaki. Namen prispevka je pregledati razlike in podobnosti v postopku vrednotenja ter iz pridobljenih rezultatov najti novo aplikativno znanje. Pridobljeni rezultati kažejo, da se postopek vrednotenja kulturne dediščine v arhivih in muzejih razlikuje, vendar obstajajo določene podobnosti.

Ključne besede:
arhivsko gradivo, muzejsko gradivo, kulturna dediščina, vrednotenje, standardizacija


Abstract:
Appraisal of Cultural Heritage between Archival and Museal Professional Procedures in Slovenia
Acquisition, appraisal, arrangement and preservation of cultural heritage in various forms is the core of professional work in Archives and Museums. However, standards and procedures of work among them differ. The purpose of the paper is to review the differences and similarities in the appraisal process and to find new applied knowledge from the obtained results, which show that the process of cultural heritage appraisal in archives and museums differs, but some parallels can be found.

Key words:
archival records, museum material, cultural heritage, appraisal, standardization