Odpri menu

Moderna arhivistika 2020, 3 (2)

Strokovna obdelava arhivskega gradiva / Processing of Archives

Līga VĪBURE, Svjatoslavs MATVĒJEVS
The National Archives of Latvia, Latvia / Latvijski državni arhiv, Riga, Latvija

Archiving of Records -Latvian style
Arhiviranje zapisov - latvijski stil
(Moderna arhivistika 2020, 3 (2), str/pp. 193-202)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/2/NETH4723


Victoria JESSWEIN
University of Liverpool, Great Britain / Univerza v Liverpoolu, Velika Britanija

Improving Endangered Language Archives: A Comparison Study of Models in Use
Arhiv ogroženih jezikov: primerjalna študija obstoječih modelov za izboljšave
(Moderna arhivistika 2020, 3 (2), str/pp. 203-219)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/2/DCJK2245


Arian RAJH, Ph. D.
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia / Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška

Testing and (further) deployment of the AMMA model
Testiranje in (nadaljnji) razvoj modela AMMA
(Moderna arhivistika 2020, 3 (2), str/pp. 220-230)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/2/AQKM3223


Boštjan DORNIK
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija / RTV Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Popisovanje dokumentarnega in arhivskega televizijskega gradiva v luči digitalnega napredka
Television Records and Archives Description in the Light of Digital Progress
(Moderna arhivistika 2020, 3 (2), str/pp. 231-246)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/2/CIWE5170


Igor FILIPIČ
Nadškofijski arhiv Maribor, Slovenija / Archdiocesan Archives of Maribor, Slovenia

Upravljanje in varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva v primeru združevanja ali soupravljanja župnij
Management and Preservation of Archives and Records in Case of Mergers or Co-Management of Parishes
(Moderna arhivistika 2020, 3 (2), str/pp. 247-262)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/2/YOPS1521


Aleksander LAVRENČIČ
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija / RTV Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Izročitev lastnega avdiovizualnega gradiva filmskemu arhivu pri Arhivu Republike Slovenije
The Transfer of own Audio-Visual Materials to the Slovene Film Archives at the Archives of the Republic Of Slovenia
(Moderna arhivistika 2020, 3 (2), str/pp. 263-275)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/2/KPGL7241


dr. Julija BARUNČIĆ PLETIKOSIĆ, dr. Željka KRIŽE
Croatian Memorial and Documentation Center of the Homeland War, Zagreb, Croatia / Hrvaški spominski in dokumentacijski center domovinske vojne, Zagreb, Hrvaška

(Archival) Records Acquisition Procedure of the Croatian Memorial and Documentation Center of the Homeland War and cooperation with public and state Institutions and NGO's
Predaja arhivskega gradiva Hrvaškega spominskega in dokumentacijske centra domovinske vojne in sodelovanje z javnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami
(Moderna arhivistika 2020, 3 (2), str/pp. 276-284)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/2/CONM3190


Lana ŽAJA
Croatian State Archives, Zagreb, Croatia / Hrvaški državni arhiv, Zagreb Hrvaška

Survey Research and Analysis of the Educational Program „Office Business and Documentation Management“, Based on the Content of Module I.: Professional Training in the Croatian State Archives
Raziskava in analiza izobraževalnega programa »Pisarniško poslovanje in upravljanje z dokumentacijo« vsebinskega modula I strokovnega izobraževanja v Hrvaškem državnem arhivu
(Moderna arhivistika 2020, 3 (2), str/pp. 285-305)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/2/ZPDU1315