Odpri menu

Splošni pogoji

S prijavo preko spletne prijavnice sprejemate spodnje splošne pogoje o izvajanju in udeležbi na izobraževalnih programih Pokrajinskega arhiva Maribor:

SPLOŠNI POGOJI o izvajanju in udeležbi na izobraževalnih programih Pokrajinskega arhiva Maribor

1. člen
Pogoji veljajo za vse udeležence izobraževalnih programov Pokrajinskega arhiva Maribor, ki so sklenili pogodbo tako, da so izpolnili spletno prijavnico za izbrani program in s tem sprejeli ponudbo Pokrajinskega arhiva Maribor (v nadaljevanju: udeleženec).

2. člen
Udeleženec je s prijavo na določen program izvajalca sprejel razpisano ponudbo za ta program ter te splošne pogoje. Udeleženec je dolžan plačati ceno programov v skladu s sprejeto ponudbo izvajalca po izstavljenem računu. Obveznost udeleženca do plačila kotizacije začne teči s podpisom pogodbe, razen v primeru, da se pogodba izjemoma in po dogovoru z izvajalcem razveljavi, in to še preden se izbrani izobraževalni program začne izvajati (pomeni vsaj 3 delovne dni pred začetkom izvajanja izbranega programa).

3. člen
V primeru, da se udeleženec do določenega roka ne odjavi od izobraževalnega programa in se le tega ne udeleži, se obračuna polovična cena izbranega programa.

4. člen
Udeleženec je dolžan poravnati kotizacijo v enkratnem znesku po prejetem računu. Ob nezadostni zasedenosti skupine si izvajalec pridržuje pravico, da program odpove oziroma udeleženca preusmeri v ustrezen nadomestni termin.

5. člen
S posredovanjem imena in priimka, elektronskega naslova in naziva delovnega mesta soglašam, da Pokrajinski arhiv Maribor moje podatke obdeluje za namene razpisanega izobraževanja (vodenje evidence, izstavitve potrdila) ter nadaljnjega obveščanja o organiziranih izobraževanjih. Seznanjen/a sem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišem, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknem na označeno povezavo za odjavo, odgovorom na prejeto sporočilo ali prek telefonske številke 02 2285 022.


V Pokrajinskem arhivu Maribor vse posredovane osebne podatke skrbno varujemo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za prijavo na obvestila o organiziranih usposabljanjih uporabljamo strogi sistem predhodne odobritve uporabe posredovanih podatkov (t. i. opt-in), kar pomeni, da komuniciramo zgolj z osebami, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati obvestila na določen način.

Posameznik s prijavo dovoljuje, da organizator dogodek snema in fotografira in po dogodku javno objavi video posnetke in fotografije iz dogodka.

6.člen
Ti splošni pogoji stopijo v veljavo 25. 5. 2018, udeleženec pa jih sprejme z izpolnitvijo spletne prijavnice.