Odpri menu

Zborniki mednarodne konference

Digitalno in digitalizirano - Arhivsko gradivo včeraj, danes in jutri : 16. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 5. - 7. april 2017]

Popisovanje arhivskega gradiva : 15. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 13. - 15. april 2016]

Materialno varstvo arhivskega gradiva : 14. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 15. - 17. april 2015]

Arhivi v globalni informacijski družbi : 13. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 2. - 4. april 2014]

Arhivi in ustvarjalci gradiva - stanje in perspektive : 12. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 10.-12. april 2013]

Arhivistika in informatika : 11. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 28.-30. marec 2012]

10. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Radenci, 6. - 8. april 2011]

9. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Radenci, 17. - 19. marec 2010] 

8. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Radenci, 25. - 27. marec 2009]

7. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Radenci, 2.-4. april 2008]

6. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Radenci, 28. - 30. marec 2007] (tisk)

5. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Radenci, 5. - 7. april 2006] (tisk)

4. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Radenci, 6. - 8. april 2005] (tisk)

1. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike in informatike Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Radenci, 13. - 15. marec 2002]