Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 267-279

Nikolova Maja, Ph. D. 
UNIHUB, Belgrade, Serbia / UNIHUB, Beograd, Srbija

Archival Records as a Source for Studying the History of Education - NUMERUS CLAUSUS 1940 and its Consequences
Arhivsko gradivo kot vir za raziskavo zgodovine izobraževanja – numerus clausus leta 1940 in njegove posledice
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 267–279)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/THQY2958

Abstract:
The aim of the article is to point out the importance of archival records kept in protection institutions as well as those in private hands. The author would also like to point out a lesser-known phenomenon, Numerus Clausus, which started anti-Semitism in the Kingdom of Yugoslavia, as well as the official positions of educational policy immediately before and during the first year of the Second World War.

Key words:
Numerus Clausus, Jews, World War II, education

Izvleček:
Arhivsko gradivo kot vir za raziskavo zgodovine izobraževanja – numerus clausus leta 1940 in njegove posledice
Cilj prispevka je poudariti pomembnost arhivskega gradiva, ki ga hranijo tako institucije kot zasebniki. Avtorica želi tudi predstaviti manj znan fenomen numerusa claususa, ki je sprožil antisemitizem v Kraljevini Jugoslaviji, ter uradna stališča izobraževalne politike pred drugo svetovno vojno in v prvem letu vojne.

Ključne besede:
numerus clausus, Judi, druga svetovna vojna, izobraževanje