Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 248-266

dr. Požgan Jasna 
National Archives for Međimurje, Štrigova, Croatia / Državni arhiv za Medžimurje, Štrigova, Hrvaška

Posedi Ivana
National Archives in Varaždin, Varaždin, Croatia / Državni arhiv v Varaždinu, Varaždin, Hrvaška

Sources for the Study of the History of Construction in Međimurje and Koprivnička Podravina
Viri za raziskovanje zgodovine gradbeništva v Medžimurju in Koprivniški Podravini
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 248–266)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/XZPW2893

Abstract:
This paper deals with the study of archival fonds and archival records containing information relevant to the study of the history of construction in the area of Međimurje and Koprivnica Podravina which are kept in the State Archives for Međimurje and the State Archives in Varaždin, the Collection Center Koprivnica.

Key words:
archives, archival records, construction, Međimurje, Koprivnička Podravina

Izvleček:
Viri za raziskovanje zgodovine gradbeništva v Medžimurju in Koprivniški Podravini
Prispevek se ukvarja s preučevanjem arhivskih fondov in arhivskega gradiva, ki vsebuje podatke, pomembne za preučevanje zgodovine gradbeništva na območju Medžimurja in Koprivniške Podravine in ga hranita Državni arhiv za Medžimurje ter Državni arhiv v Varaždinu – Zbirni center Koprivnica.

Ključne besede:
arhiv, arhivsko gradivo, gradbeništvo, Medžimurje, Koprivniška Podravina