Odpri menu

Gradivo za zgodovino Maribora

Pred petdesetimi leti, že v letu 1973, je Pokrajinski arhiv Maribor podal pobudo za kontinuirano izdajanje virov, ki bi omogočalo karseda celovito proučevanje preteklosti mesta Maribor. Začelo se je sistematično evidentiranje starejšega arhivskega gradiva za zgodovino Maribora in dve leti kasneje, v letu 1975, je izšel prvi zvezek v seriji Gradivo za zgodovino Maribora. V njem so bile objavljene listine do leta 1259.

Kar več kot polovico od petdesetih zvezkov serije Gradivo za zgodovino Maribora je ustvaril akademik prof. dr. Jože Mlinarič, doktor filoloških znanosti, ki je bil v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je vodil oddelek za starejše gradivo, zaposlen med letoma 1971 in 1990. S svojo zavzetostjo in željo po raziskovanju ter približevanju virov uporabnikom je v 35 letih ustvaril zbirko izdanih zgodovinskih dokumentov, ki je ne premore nobeno drugo slovensko mesto.

Naloga, ki jo je prevzel akademik dr. Mlinarič, ni bila lahka, saj je bilo potrebno evidentirati gradivo v domačih in tujih arhivih, predvsem v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu, Koroškem deželnem arhivu v Celovcu, Državnem arhivu na Dunaju, Osrednjem državnem arhivu v Pragi, samostanih Rein, Admont, Šentpavel, St. Lambert, Škofijskem arhivu v Gradcu in Celovcu ter drugod. Že ob izidu prvih zvezkov se je pokazala njihova praktična uporabnost, saj so po izdanih publikacijah takoj posegali uporabniki, ki so gradivo predstavljali z različnih zornih kotov.

V prvih dvanajstih zvezkih serije je dr. Mlinarič zbral in objavil praktično vse listinsko gradivo med letoma 1164 in 1599, ki tako ali drugače zadeva zgodovinsko usodo Maribora, nadaljeval je z dokumenti iz Mariborske mestne knjige, davčnimi registri in obračunskimi knjigami, krstnimi, poročnimi in mrliškimi knjigami mariborske Župnije sv. Janeza Krstnika ter dokumenti evangeličanske postojanke pri gradu Betnava pri Mariboru. Po letu 2011 je njegovo delo nadaljeval dr. Žiga Oman s kritično objavo dokumentov o reformaciji in protireformaciji v Mariboru ter evangeličanski postojanki pri gradu Betnava. V jubilejnem letu 2013 je dr. Tone Ravnikar pripravil izdajo ob 850. obletnici prve omembe Maribora. Sledili so štirje zvezki kritične objave sejnih zapisnikov občinskega odbora Mestne občine Maribor med letoma 1853 in 1863, ki jih je pripravila dr. Zdenka Semlič Rajh. Naslednja dva zvezka je pripravil dr. Matjaž Grahornik, ki je zbral, uredil in obdelal dva zapuščinska inventarja: zapuščinski inventar po Janezu Jakobu grofu Khislu iz leta 1690 in zapuščinski inventar po Mariji Eleonori grofici Orsini-Rosenberg, roj. grofici Khisl, iz leta 1725. Sledili so še štirje zvezki kritičnih objav sejnih zapisnikov občinskega odbora Mestne občine Maribor med letoma 1864 in 1866, ki sta jih pripravili dr. Zdenka Semlič Rajh in Ksenija Rojht. V 49. zvezku se je dr. Matjaž Grahornik posvetil transkripciji in obdelavi zapuščinskega spisa po Henriku Adamu grofu Brandisu.

Serija Gradivo za zgodovino Maribora je neprecenljiv vir za raziskovalce mariborske in širše zgodovine, saj uporabnikom arhivskega gradiva omogoča vpogled v arhivsko gradivo, ki se ne hrani le v eni arhivski instituciji, hkrati pa s prepisi, transkripcijami in transliteracijami omogoča lažjo berljivost in razumljivost tekstov. Mnogi izdani zvezki pa poleg objavljenih arhivskih virov prinašajo tudi obsežne zgodovinske študije oseb in časa, v katerem so dokumenti nastali. Gradivo za zgodovino Maribora s serijo petdesetih zvezkov se lahko postavi ob bok mnogim primerljivim izdajam mestnih virov v sosednjih državah in v celotnem srednjeevropskem prostoru.

Pregled in dostop do izdanih zvezkov:

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 1, Listine do 1259 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1975

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 2, Listine 1260-1309 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1976

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 3, Listine 1310-1335 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1977

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv.4, Listine 1336-1370 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1978

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 5, Listine 1371-1415 / [pripravil] Jože Mlinarič. - 1979

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 6, Listine 1416-1445 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1980

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 7, Listine 1446-1465 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1981

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 8, Listine 1466-1477 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1982

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 9, Listine 1478-1488 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1983

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 10, Listine 1489-1499 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1984

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 11, Listine 1500-1550 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1985

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 12, Listine 1551-1599 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1986

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 13, Dokumenti iz Mariborske mestne knjige. 1, 1342-1737 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1987

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 14, Dokumenti iz Mariborske mestne knjige. 2, 13. stoletje–1676 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1988

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 15, Dokumenti 1526–1588 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1989

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 16, Dokumenti 1590–1748 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1990

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 17, Davčni registri in obračunske knjige 1452–1593 / [pripravil] Jože Mlinarič . – 1991

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 18, Dokumenti mariborskih cehov 1539–1772 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1992

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 19, Dokumenti 1533–1755 / [pripravil] Jože Mlinarič / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1994

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 20, Dokumenti 1531–1747 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1995

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 21, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika 1506-1650. Mariborski meščanski špital [sv. Duha] 1542–1701 /  [pripravil] Jože Mlinarič. – 1996

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 22, Mestne obračunske knjige : 1573–1776 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1997

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 23, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga :  1650–1665 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1998

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 24, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga : 1666–1682 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 1999

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 25, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga : 1683–1700 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2000

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 26, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Poročna knjiga : 1646–1699 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2001

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 27, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Poročna knjiga : 1700–1748 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2002

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 28, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Mrliška knjiga : 1664–1762 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2003

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 29, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga. 4, 1701–1716 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2004

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 30, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga : 1717–1733 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2005

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 31, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga : 1734–1744 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2006

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 32, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga : 1745–1757/ [pripravil] Jože Mlinarič. – 2007

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 33, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga : 1758–1770 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2008

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 34, Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru. 1, 1588-1600 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2009

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 35, Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru. 2, 1589–1602 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2010

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 36, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Dokumenti. 2 : 1467–1784 / [pripravil] Jože Mlinarič. – 2011

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 37, Dokumenti o reformaciji in protireformaciji v Mariboru 1589–1607 : kritična objava arhivskih dokumentov / [pripravil, prevodi] Žiga Oman. – 2012

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 38, Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru. 3, 1582–1600 : kritična objava arhivskih dokumentov / [pripravil, prevodi] Žiga Oman. – 2013

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 39, Maribor v 12. stoletju : 850 let prve omembe Maribora / Tone Ravnikar ; [prevod Aleš Maver (iz latinščine)]. – 2014

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv.  40, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1853–1856 : kritična objava arhivskih dokumentov / Zdenka Semlič Rajh. - 2015

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv.  41, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1857–1859 : kritična objava arhivskih dokumentov / [pripravila, prevodi] Zdenka Semlič Rajh. – 2016

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv.  42, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1860–1861 : kritična objava arhivskih dokumentov / [pripravila, prevodi] Zdenka Semlič Rajh. – 2017

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 43, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1862–1863 : kritična objava arhivskih dokumentov / [tekst pripravila in prevedla] Zdenka Semlič Rajh. – 2018

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 44, Zapuščinski inventar po Janezu Jakobu grofu Khislu iz leta 1690 / [zbral, uredil, spremno študijo in opombe napisal] Matjaž Grahornik. – 2019

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 45, Zapuščinski inventar po Mariji Eleonori grofici Orsini-Rosenberg, roj. grofici Khisl, iz leta 1725 / [urednik znanstvenokritične izdaje] Matjaž Grahornik. – 2020

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 46, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1864 : kritična objava arhivskih dokumentov / Ksenija Rojht, Zdenka Semlič Rajh. – 2020

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 47, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1865 : kritična objava arhivskih dokumentov / Ksenija Rojht. – 2021

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 48, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1866 : kritična objava arhivskih dokumentov / Ksenija Rojht. – 2021

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 49, Zapuščinski spisi po Henriku Adamu grofu Brandisu : (1715–1790) / [zbrala, uredila, spremno študijo in opombe napisala] Matjaž Grahornik, Tina Košak. 2022

Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 50, Avtobiografski spomini dr. Ivana Jurečka : (1884–1964) / [zbral, uredil, spremno študijo in opombe napisal] Gregor Antoličič. 2023