Odpri menu

Dodatna izobraževanja

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016), v 10. členu določa, da so delavci, ki delajo z dokumentarnim gradivom, dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje. Za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja se mora uslužbenec na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga organizirajo pristojni arhivi.


TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

15. - 17. maj 2024
Hotel Radin, Radenci

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Udeležba na konferenci (tudi enodnevna) izpolnjuje pogoj za obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).

 

PROGRAM JE V PRIPRAVI.

Prijave bodo odprte mesec pred izobraževanjem.

Konferenca