Odpri menu

MEDNARODNA KONFERENCA

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Radenci, 24. – 26. maj 2023


OBRAZEC ZA PRIJAVO TEME

V primeru več avtorjev, vnose ločujte z vejicami.