Odpri menu

Biseri koroške dediščine v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor

Avtor dr. Vinko Skitek

Lokacija: Enota za Koroško območje, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem

Ustanovitev enote Pokrajinskega arhiva Maribor za Koroško sega v leto 1992. Njeno uradno odprtje se je odvilo 28. septembra 1994 v prostorih dvorca Ravne. Svoja vrata za obiskovalce pa je nato odprla s 1. januarjem 1995. V prostorih dvorca je delovala do leta 2001, ko se je preselila v sedanje prostore pri upravni enoti Ravne na Koroškem. Enota opravlja javno arhivsko službo na območju upravnih enot Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. V svoji arhivskih depojih na Ravnah hrani okrog 770 tm arhivskega gradiva, ki je nastalo na območju koroške regije in katero predstavlja tretjino vsega arhivskega gradiva s Koroške, ki ga hrani Pokrajinski arhiv Maribor.

Na razstavi Biseri koroške arhivske dediščine iz gradiva PAM, ki je na ogled v Enoti za Koroško, je poleg razvoja arhivske dejavnosti na Koroškem predstavljeno tudi najpomembnejše arhivsko gradivo s tega področja.

Ogled razstave je mogoč vsak delavnik med 8. in 15. uro.

Predstavitev razstave in gradiva si lahko ogledate na Youtube kanalu Pokrajinskega arhiva Maribor.

Novica Občine Ravne na Koroškem, 7. 2. 2022

galerija