Odpri menu

Stoletni mariborski glavni most

23. avgusta 2013 mineva sto let, odkar so v Mariboru odprli nov cestni most čez reko Dravo. Gradnja je potekala od leta 1909 do 1913. Zaradi izbrane lokacije mostu, v osi Gosposke ulice, so porušili veliko hiš na levem in desnem bregu Drave.

Most so svečano odprli v soboto popoldne, 23. avgusta 1913. Otvoritve se je udeležil nadvojvoda Friderik. Gradnja mostu je dokumentirana s številnimi fotografijami in razglednicami, ki zelo nazorno prikazujejo potek same gradnje, hkrati pa tudi podobo mesta od leta 1909 do 1913. Od dograditve do danes je most doživel veliko sprememb.

Pokrajinski arhiv Maribor je ob častitljivem jubileju nam vsem dobro poznanega mostu pripravil razstavo, na kateri bo možno videti zanimivosti iz časa gradnje in otvoritve mostu. Posebej zanimiv je del, ki prikazuje, kako zelo je takrat novi most posegel v arhitekturo starega mestnega jedra ter kako je pred 100 leti potekala gradnja tako zahtevnega projekta.


Ob razstavi izdajamo tudi katalog, v katerem je predstavljen potek rušitve hiš ter gradnja mostu. Besedilo prinaša zanimivosti iz tistega časa, predstavljene pa so tudi fotografije, ki jih v svojih depojih hrani Pokrajinski arhiv Maribor.


Avtorica razstave in besedila v katalogu je arhivska strokovna sodelavka Sabina Lešnik.

Vabilo na razstavo o mostu