Odpri menu

Prekmurski meščani – Varašanci, Trg Turnišče v arhivskih virih

Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor z naslovom Varašanci – prekmurski meščani je v bistvu nadaljevanje razstave Varašanci od zibelke do groba, ki jo je avgusta 2010 pripravil Mežnarski cej v Turnišču. Če je slednja predstavila raznoliko življenje prebivalcev in zametke malomeščanstva skozi številne predmete predvsem iz družinskih zapuščin, pa današnja razstava vse to predstavlja z zgodovinskega zornega kota, predvsem na podlagi arhivskih dokumentov med letoma 1322, ko je bilo Turnišče prvič omenjeno v zgodovinskih virih, in 1935, ko je bilo na lastno prošnjo izbrisano iz jugoslovanskega registra trgov. Obuja spomin na obdobje, ko je Turnišče bilo še trg, obenem pa prikazuje njegovo današnjo podobo oz. »ostanke« trške preteklosti.


Avtorji razstave: Gordana Šövegeš Lipovšek, Gorazd Bence, Andrej Hozjan.

Varašanci.pdf

Turniška listina iz leta 1548