Odpri menu

Plakati prireditev v Mariboru 1920-1941

Tiskani plakat je množični medij oglaševanja in sporočanja v urbanih in javnih prostorih. Začetki njegove uporabe segajo v drugo polovico 19. stoletja. Razvoj grafičnega oblikovanja plakata je tesno povezan z razvojem tiskarstva. Iz klasičnega plakata z besedilom nastane moderni plakat, ki poleg besedila vsebuje tudi podobo oziroma ilustracijo.

V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja sta postala način komuniciranja in vpliv oglaševanja vse pomembnejša. S tržnimi plakati so oglaševali izdelke, storitve, gospodarske prireditve, razstave in sejme. S kulturnimi plakati so vabili na razstave, v kino in gledališče ter na glasbene in druge prireditve. Turistične kraje so oglaševali s turističnimi plakati. S plakati so vabili tudi na športne in politične prireditve.

Plakatiranje v mestih je dovoljeno le na določenih lokacijah. Med svetovnima vojnama so v Mariboru za plakatiranje uporabljali okrogle stebre s strešico in lesene reklamne (oglaševalne) table. Plakatna mesta so bila tudi na pročeljih in vogalih stavb.  

Pokrajinski arhiv Maribor hrani plakate v samostojni zbirki in v nekaterih drugih zbirkah in fondih. Na razstavi predstavljamo izbor plakatov za različne prireditve v Mariboru 1920–1941, hranimo jih v Zbirki plakatov in Zbirki drobnih tiskov.

S plakati so vabili v gledališče (1920), na nastop artista in transformista Fregolina (1921), dobrodelno loterijo (1926), proslavo ob 15-letnici Pevskega društva Jadran (1934), koncert Slovenskega pevskega društva Maribor (1934), evharistični kongres za lavantinsko škofijo  (1934), kmetijsko razstavo (1934), tečaje francoščine (1934), razstavo hranilnic Dravske banovine (1934), proslavo ob 65-letnici Prostovoljne gasilske čete v Mariboru (1936), sokolski zlet ob 30-letnici Sokolskega društva Maribor matica (1937) in na koncert pevskega zbora Glasbene matice Maribor (1941).

Plakate so natisnili v Ljudski tiskarni Maribor, Mariborski tiskarni Maribor, Podravski tiskarni Maribor d. z. o z., Tiskarni sv. Cirila v Mariboru in Tiskarni A. Nagode v Osijeku.

Predstavljene so reprodukcije plakatov. Originalni plakati so različnih velikosti. Najmanjši je plakat gledališke predstave Divji lovec (47 × 31 cm).  Največji je plakat proslave 65-letnice Prostovoljne gasilske čete v Mariboru (103 × 70 cm).


Avtorica razstave: Sabina Lešnik.

Razstavni eksponat na razstavi Plakati prireditev
Oglasni pano na Trgu revolucije
Razstavni eksponat na razstavi Plakati prireditev