Odpri menu

Okupirani Maribor 1941-1945 v gradivu nemške civilne uprave

Na osnovi gradiva, ohranjenega v fondu Veliki župan mesta Maribor, nam razstava prikazuje življenje ljudi na mestnem območju skozi nov upravni, gospodarski, politični in kulturni red. Razstavo dopolnjujejo fotografije in gradbena dokumentacija iz fonda Zavod za urbanizem Maribor in Zbirke gradbenih načrtov ter gradivo, ohranjeno v Zbirki dokumentov okupacijske dobe in fondu Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem. 

Avtorica razstave je arhivska svetnica mag. Zdenka Semlič Rajh.


Razstava je v spletni različici na voljo na digitalni zbirki na portalu Kamra.

Vabilo na razstavo