Odpri menu

Arhitekt Jan Vejrych avtor Narodnega doma v Mariboru

Prikazano gradivo na stopniščni razstavi so posnetki digitaliziranih načrtov Narodnega doma Maribor, ki jih v Pokrajinskem arhivu Maribor hranimo v Zbirki gradbenih načrtov 1796–1994 – gre za načrt s situacijo in prerezom zgradbe na prvem panoju  in načrt pritličja zgradbe na tretjem panoju. Ostali digitalizati so pridobljeni od Arhiva arhitekture in graditeljstva Narodnega tehničnega muzeja v Pragi zahvaljujoč osebnemu angažiranju gospe Eve Dvorakove, predsednice Kulturnega društva Slovensko-češka liga Maribor, in finančni pomoči Mestne občine Maribor. Sedaj so del Zbirke digitalnih in digitaliziranih reprodukcij Pokrajinskega arhiva Maribor. Gradbena dokumentacija Narodnega doma v Mariboru je v fragmentih in na mnogih mestih poškodovana. Najti jo je moč še v fondih Uprava za gradnje in regulacijo Maribor, 1840–1963, Mestna občina Maribor, [1532–1849], 1850–1941 in Posojilnica Maribor, 1882 - 1964.


Ob razstavi arhitektove zapuščine je izšel tudi katalog.

Razstavni katalog