Odpri menu

80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor

Letos mineva 80 let od uradne ustanovitve prve arhivske ustanove v Mariboru, leta 1933 je bil namreč ustanovljen Banovinski arhiv v Mariboru. Dejavnost zbiranja arhivskega gradiva v Mariboru pa je še starejša, že leta 1903 je bilo ustanovljeno Zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko, ki je začelo zbirati arhivsko gradivo predvsem štajerskih kulturnih delavcev.

Razstava 80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor predstavlja nekatere izmed lepših in zanimivejših primerkov arhivskega gradiva, ki jih arhiv hrani in varuje. Razstavljeni so originalni dokumenti različnih področij: uprave, sodstva, vojske, šolstva, kulture, zdravstva, gospodarstva, družbenih in političnih organizacij, društev, verstev, gospoščin, pomembnih družin in posameznikov. Vse to iz celotne regije, ki je v pristojnosti Pokrajinskega arhiva Maribor, torej iz vzhodnega dela Štajerske, Prekmurja in Koroške. Najstarejši dokument, ki je na ogled, je pergamentna listina iz leta 1246, sledijo pomembni rokopisi v slovenskem in nemškem jeziku, črno-bele fotografije, gradbeni načrti, plakati, letaki, albumi, diplome in drugi dokumenti, ki časovno segajo vse do osemdesetih let preteklega stoletja.


Ob razstavi je izšel tudi razstavni katalog.

Vabilo na razstavo
Razstavni katalog