Odpri menu

Metalna Maribor - fotografska zgodba

Ob 100-letnici ustanovitve podjetja, razstava, pripravljena na podlagi arhivskih dokumentov, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Maribor, skozi fotografsko gradivo prikazuje zgodovino, razvoj in poslovanje podjetja. Fond Metalna Maribor vsebuje preko 230 tekočih metrov arhivskega gradiva, fotografij in načrtov, ki obsegajo obdobje med leti 1920  in 2007 ter obsežno fototeko. 


Avtorja razstave sta mag. Nina Gostenčnik in mag. Jure Maček.


Konstrukcijska delavnica
Metalna