Odpri menu

Seminar in preizkus strokovne usposobljenosti - dodatni spomladanski rok

Uslužbenci javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Preizkus strokovne usposobljenosti lahko opravljajo tudi fizične osebe ali delavci pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom v zasebni lasti.

Kot pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti organiziramo strokovna usposabljanja v obliki enodnevnih seminarjev, na katerih kandidate seznanimo:

  • s slovensko javno arhivsko službo ter z dejavnostjo in pristojnostjo Pokrajinskega arhiva Maribor;
  • z arhivsko zakonodajo;
  • z upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom v fizični in digitalni obliki;
  • z materialnim varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva;
  • z odbiranjem arhivskega gradiva iz dokumentarnega in izročanjem gradiva arhivu;
  • z izločanjem in uničevanjem dokumentarnega gradiva;
  • z izbranimi temami iz informatike.

K udeležbi pozivamo vse uslužbence, ki se morajo po Pravilniku o strokovni usposobljenosti udeležiti seminarja in opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.


SPOMLADANSKI ROK:

Usposabljanje: 28. maj 2024 (8.00 - 15.00)

Preizkus: 11. junij 2024

PROGRAM

PRIJAVNICA

Vsa prosta mesta so že zasedena.


Ob prijavi je potrebno izpolniti prijavnico, kopijo dokazila o doseženi (najmanj srednji) izobrazbi pa poslati na elektronski naslov: usposabljanje@pokarh-mb.si.

Cena osnovnega seminarja je 60 EUR (+DDV), cena preizkusa pa je 50 EUR (+DDV) in se poravna na podlagi računa po usposabljanju in preizkusu strokovne usposobljenosti.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 5 dni pred razpisanim terminom.

Opozorilo:

O prejemu prijavnice boste prejeli potrdilo. Če potrdila ne prejmete, vaša elektronska pošta ni prispela na naš naslov. V tem primeru nas pokličite na 02/2285-022.


Splošni pogoji


Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo preko e-pošte: usposabljanje@pokarh-mb.si.