Odpri menu

Razpis tem - Radenci 2023

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

24. - 26. maj 2023
Hotel Radin, Radenci, Slovenija

Pokrajinski arhiv Maribor bo tudi v letu 2023 organiziral mednarodno konferenco, ki združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca vsako leto prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

V letu 2023 bomo posebno pozornost namenili temi IZZIVI IN IZKUŠNJE PRI DELU V ARHIVIH. 

Vabimo arhiviste, strokovne delavce s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom, strokovne delavce drugih sorodnih disciplin ter osebe, ki z dokumentarnim in arhivskim gradivom poslujejo pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, da na konferenci predstavijo prispevke, vezane na vodilno temo.

RAZPIS TEM


Radenci 2022

Radenci 2021


Revija MODERNA ARHIVISTIKA

galerija