Odpri menu

MART

Pokrajinski arhiv Maribor, Arhiv Železne županije iz Szombathelya in Arhiv županije Zala iz Zalaegerszega iz Madžarske že od leta 1992 prirejajo Mednarodni arhivski raziskovalni tabor, na katerem srednješolci iz Slovenije in Madžarske zbirajo in evidentirajo arhivsko gradivo.

Arhivski raziskovalni tabor 2023

V letošnjem letu bo tabor potekal v organizaciji Pokrajinskega arhiva Maribor in Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci, od 27.  di 30. junija v Beltincih.

Osnovni namen in naloge tabora

Mednarodni arhivski raziskovalni tabor je že tradicionalen in je posebnost v arhivski teoriji in praksi tako pri nas kot tudi v ostalih evropskih državah.

Realizacija tabora temelji na spoznanjih in izkušnjah ob organizaciji podobnih raziskovalnih taborov, ki jih izvajajo nekatere druge vede, npr. arheologija, etnologija, biologija ipd.

Udeleženci tabora:

  • evidentirajo in zbirajo arhivsko gradivo,
  • zbrano gradivo obdelajo, popišejo ter izdelajo osnovna arhivska informativna pomagala in
  • predstavijo zbrano gradivo na posebnih krajevnih razstavah (po razstavi se gradivo vrne lastnikom).

Delo na taboru

Tabor na izbranem terenu izvaja evidentiranje, zbiranje in kopiranje arhivskega gradiva. To pomeni, da na terenu pri posameznih osebah in ustanovah išče ohranjeno arhivsko gradivo.

Tabor bo s tem:

  • izvaja zaščito arhivskega gradiva,
  • ohranja arhivsko gradivo v originalu ali v kopiji in
  • popularizira arhivsko teorijo in prakso.

Foto ART 2022

Foto MART 2019
Foto MART 2018
Foto MART 2017
Foto MART 2016
Foto MART 2015
Foto MART 2014
Foto MART 2013