Odpri menu

Enota za Prekmurje

Pokrajinski arhiv Maribor skladno z veljavno zakonodajo opravlja javno arhivsko službo za celotno območje Prekmurja (Upravna enota Murska Sobota in Upravna enota Lendava). Da bo do sedaj zbrano in ohranjeno arhivsko gradivo lažje dostopno tudi Prekmurcem v znanstvenoraziskovalne in upravno-poslovne namene, je uporaba tega gradiva zagotovljena tudi v Enoti za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor na Cvetkovi ulici 1 v Murski Soboti.

Čitalnica Pokrajinskega arhiva Maribor - Enota za Prekmurje je odprta vsako sredo med 9.00 in 13.00 uro ob predhodni najavi.

Gradivo, ki bi ga radi pregledovali, lahko naročite z uporabo Virtualne arhivske čitalnice, po telefonu (02 228 50 21 - čitalnica), po običajni pošti (Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor) ali po elektronski pošti.

Gradivo, ki ga želite pregledovati v sredo, morate naročiti najkasneje v ponedeljek, sicer se bo gradivo pripravilo šele za naslednjo sredo.

Na dan lahko naročite največ tri (3) tehnične enote gradiva. Glede na to, da lahko naročite tudi posamezne dokumente, združene dokumente ali serije, vam lahko pripravimo tudi več kot tri popisne enote gradiva. Priporočamo, da v takšnih primerih kontaktirate arhivistko Gordano Šövegeš Lipovšek (02 228 50 31, elektronska pošta: gordana.soeveges@pokarh-mb.si). Z njo se boste tudi podrobneje dogovorili o gradivu, po katerem želite raziskovati.

Podrobnosti glede dostopa arhivskega gradiva, pogojev njegove uporabe, reproduciranja in izposoje, si lahko preberete v čitalniškem redu.

Grad okoli leta 1900
Razglednica
Katastrski načrt za Pečarovce
Tišina