Odpri menu

Arhivi - zakladnice spomina

Pregledna razstava slovenske arhivske dediščine

Deset slovenskih arhivov hrani skoraj 75 kilometrov gradiva, izjemno bogastvo pisne kulturne dediščine, ki sega od 9. stoletja do današnjih dni. Jagodni izbor najlepših in najpomembnejših dokumentov ter hkrati prerez ohranjenega arhivskega gradiva, ki poleg vizualne privlačnosti pisne dediščine razodeva vse pomembnejše zvrsti arhivskega gradiva, prelomne dogodke, pomembne procese in znane osebnosti širšega slovenskega prostora, vas vabi v zakladnice spomina. 


Od 5. marca do 10. maja 2019 je bila razstava originalov na ogled v Narodnem muzeju v Ljubljani, potujoča razstava pa nato v številnih razstaviščih doma in v tujini. V organizaciji Pokrajinskega arhiva Maribor je bila na ogled v Mariboru v razstavišču Archivum, v Murski Soboti pa v Pokrajinski in študijski knjižnici.


Ob razstavi je izšel tudi obsežen zbornik s fotografijami in opisi bogatega arhivskega gradiva, ki ga hranijo slovenski arhivi.  Knjiga nas popelje od pergamentnih listin, kodeksov, preko gradiva gospodarskih dejavnosti in gradiva kulture, šolstva, zdravstva, ver in ostalih družbenih dejavnosti. Razkrije se nam zasebno arhivsko gradivo zgodovinskih veljakov, spoznamo zgodovino davčnih knjig, zemljiške knjige, katastra ter številne raritete. 

Vabilo na potujočo razstavo
Vabilo na potujočo razstavo