COBISS iskanje

Strokovno usposabljanje - nadaljevalne delavnice

28. februar 2014 z začetkom ob 9. uri
v prostorih Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor
in bo trajal predvidoma do 15. ure.

Izpolnjen obrazec-prijavnico s podpisom odgovorne osebe pošljite najkasneje do ponedeljka, 24. februarja 2014 na fax: 02/25-22-564, na elektronski naslov: darinka.arcnik@pokarh-mb.si ali po pošti na: Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Za morebitne dodatne informacije glede programa pokličite gospo Nino Gostenčnik na tel: 02 22 85 022, e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Prijavnica za usposabljanje (PDFDOC)

Program usposabljanja

Cena usposabljanja je 61,00 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa po opravljenem usposabljanju.

Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev v, ki delajo z dokumentarnim gradivom, v 12. členu določa, da so delavci dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.

Delavnice so namenjene uslužbencem, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti.

Uslužbenci z opravljenim preizkusom znanja bodo z udeležbo na delavnici prejeli potrdilo o kreditnih točkah. Delavnica je ovrednotena z 0,8 kreditne točke.


« Nazaj