COBISS iskanje

Ponudba za sodelovanje

na mednarodni konferenci „Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja" Radenci, 2.- 4. april 2014

Pokrajinski arhiv Maribor bo tudi v letu 2014 pripravil mednarodno konferenco Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ki bo potekala v hotelu Radin v Radencih od 2. do 4. aprila 2014, udeležili pa se ga bodo predstavniki domače kakor tudi mednarodne arhivske stroke, predvsem pa delavci, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom pri osebah javnega in zasebnega prava.

V zadnjih dveh desetletjih je v naši družbi prišlo do velikih političnih, gospodarskih in družbenih sprememb, ki se močno odražajo tudi na področjih arhivistike, dokumentalistike in informatike. S posvetovanjem želimo problematiko osvetliti z različnih vidikov in podrobneje obdelati posamezne segmente, ki pomembno vplivajo na razvoj naše stroke in zasnovo našega dela.

Tudi v letu 2014 se bo program konference nanašal na problematiko klasične hrambe in varstva arhivskega gradiva, izvajanja dolgoročne hrambe in arhiviranja elektronskega gradiva, Enotne tehnološke zahteve in na pripravo notranjih pravil. Udeležencem posvetovanja želimo ponuditi možnost, da se seznanijo s proizvajalci arhivske in druge opreme, ki se uporablja pri delu v arhivih, ter s sodobnimi tehnikami arhiviranja.

Zato vas vabimo, da se udeležite konference, kot izvajalec predstavitvene delavnice, razstavljavec, oglaševalec ali kot sponzor. Nudimo vam naslednje možnosti sodelovanja:

I. PREDSTAVITVENO DELAVNICO

Ker bi udeležencem posvetovanja želeli ponuditi možnost, da se na neposreden način seznanijo tako teoretično kakor tudi praktično s pravilnimi metodami in načini elektronskega arhiviranja ter izkušnjami registriranih in akreditiranih ponudnikov storitev, vas vabimo, da se udeležite izobraževanja tako s strokovnim prispevkom s področja vašega delovanja kakor tudi z organizirano delavnico s predstavitvijo vaše dejavnosti.

V primeru udeležbe vam bo organizator posvetovanja v okviru programa zagotovil ustrezen termin in večji časovni obseg za predstavitev (predvidoma 30 minut). Sodelovanje s predstavitveno delavnico zajema predstavitev prispevka po vaši izbiri, objavo oglasa po vaši izbiri in predstavitev same dejavnosti na razstavnem prostoru v preddverju kongresne dvorane.

II. PREDSTAVITEV NA RAZSTAVNEM PROSTORU

Organizator vam nudi možnost, da na konferenci sodelujete s predstavitvijo vaše dejavnosti na dogovorjenem razstavnem prostoru ter delitvijo propagandnega materiala pred kongresno dvorano v hotelu Radin.

III. PROMOCIJA PODJETJA S PROPAGANDNIM MATERIALOM ALI OGLAŠEVANJEM

Na konferenci je možna promocija podjetja v obliki posredovanja propagandnega materiala udeležencem konference, ki prihajajo iz slovenskih in tujih arhivskih ustanov in drugih podjetij in institucij, ali objava oglasa v zborniku. To vključuje tudi objavo propagandnih oglasov v času dogajanja konference v dvoranah, kjer le-ta poteka.

 

V primeru, da se boste odločili, da se na konferenci predstavite s predstavitveno delavnico, vas vljudno vas prosimo, da nas o vaši odločitvi čim prej obvestite, najkasneje pa do ponedeljka, 4. novembra 2013.

V primeru, da se boste odločili, da se na konferenci predstavite z razstavnim prostorom ali promocijo podjetja s propagandnim materialom ali oglaševanjem, vas prosimo, da nas o vaši odločitvi glede sodelovanja na konferenci v letu 2014 čim prej obvestite, najkasneje pa do ponedeljka, 6. januarja 2014.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri mag. Zdenki Semlič Rajh, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, SI - 2000 Maribor (02/228 50 15 ali 041 835 189, faks 02/252 25 64, elektronska pošta: radenci@pokarh-mb.si).

 


« Nazaj