COBISS iskanje

Zaposleni

Direktor

IVAN FRAS, arhivski svetovalec, 02 22-85-017; e-pošta: ivan.fras@pokarh-mb.si

Namestnica direktorja

NINA GOSTENČNIK, arhvska svetovalka, 02 22-85-022; e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si


Splošna služba

DARINKA ARČNIK, samostojni pisarniški referent, tajnica, 02 22-85-011; e-pošta: darinka.arcnik@pokarh-mb.si


Knjižnica in čitalnica

LEOPOLD MIKEC AVBERŠEK, arhivski svetovalec, višji bibliotekar, 02 22-85-021; e-pošta: polde.mikec@pokarh-mb.si

Izdaja dokumentov

SUZANA ČEH, arhivska svetovalka, dokumentalistka, 02 22-85-024; e-pošta: suzana.ceh@pokarh-mb.si


Strokovna obdelava gradiva

Starejše gradivo do leta 1850:

MOJCA HORVAT, višja arhivistka, 02 22-85-019; e-pošta: mojca.horvat@pokarh-mb.si

Gradivo uprave:

mag. ZDENKA SEMLIČ RAJH, arhivska svetnica, 02 22-85-015; e-pošta: zdenka.semlic@pokarh-mb.si

SUZANA ČEH, arhivska svetovalka, dokumentalistka, 02 22-85-024; e-pošta: suzana.ceh@pokarh-mb.si

LUČKA MLINARIČ, višja arhivistka, 02 22-85-026; e-pošta: lucka.mlinaric@pokarh-mb.si

Gradivo pravosodja:

mag. BOŠTJAN ZAJŠEK, arhivist, 02 22-85-020; e-pošta: bostjan.zajsek@pokarh-mb.si

Gradivo gospodarstva:

NINA GOSTENČNIK, višja arhivistka, 02 22-85-022; e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si

Gradivo vzgoje in izobraževanja:

SIMONA VELUNŠEK, arhivska svetovalka, 02 22-85-025; e-pošta: simona.velunsek@pokarh-mb.si

Gradivo zdravstva, sociale in kulture:

GORDANA ŠÖVEGEŠ LIPOVŠEK, arhivska svetovalka, 02 22-85-031; e-pošta: gordana.soeveges@pokarh-mb.si

Gradivo društev in privatnih fondov ter političnih organizacij, združenj in humanitarnih organizacij:

mag. JURE MAČEK, arhivski svetovalec, 02 22-85-023; e-pošta: jure.macek@pokarh-mb.si

Gradivo zbirk:

SABINA LEŠNIK, arhivska strokovna sodelavka, 02 22-85-028; e-pošta: sabina.lesnik@pokarh-mb.si

Arhivski tehniki:

JOŽEFA BAJGOT, samostojna arhivska tehnica, 02 22-85-027; e-pošta: jozica.bajgot@pokarh-mb.si

JOŽE ROZMAN, arhivski tehnik, 02 22-85-032; e-pošta: joze.rozman@pokarh-mb.si


Restavratorsko-konservatorska delavnica

EDVARD HARB, knjigovez in samostojni konservatorski-restavratorski tehnik, 02 22-85-030; e-pošta: edvard.harb@pokarh-mb.si


Informatizacija:

dr. MIROSLAV NOVAK, arhivski svetnik, 02 22-85-013; e-pošta: miro.novak@pokarh-mb.si


« Nazaj