COBISS iskanje

Kontakti


Splošne informacije:

info@pokarh-mb.si


Direktorica

mag. NINA GOSTENČNIK, arhivska svetovalka, 02 22-85-017; e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si


Namestnik direktorice

mag. JURE MAČEK, arhivski svetovalec, 02 22-85-023; e-pošta: jure.macek@pokarh-mb.si


Splošna služba

DARINKA ARČNIK, samostojni pisarniški referent, tajnica, 02 22-85-011; e-pošta: darinka.arcnik@pokarh-mb.si


Knjižnica in čitalnica

LEOPOLD MIKEC AVBERŠEK, arhivski svetovalec, višji bibliotekar, 02 22-85-021; e-pošta: polde.mikec@pokarh-mb.si

Izdaja dokumentov

SUZANA ČEH, arhivska svetovalka, dokumentalistka, 02 22-85-024; e-pošta: suzana.ceh@pokarh-mb.si


Strokovna obdelava gradiva

 Starejše gradivo do leta 1900:

MOJCA HORVAT, arhivska svetovalka, 02 22-85-019; e-pošta: mojca.horvat@pokarh-mb.si

• Gradivo uprave:

SUZANA ČEH, arhivska svetovalka, dokumentalistka, 02 22-85-024; e-pošta: suzana.ceh@pokarh-mb.si

LUČKA MLINARIČ, arhivska svetovalka, 02 22-85-026; e-pošta: lucka.mlinaric@pokarh-mb.si

• Gradivo pravosodja:

mag. BOŠTJAN ZAJŠEK, arhivski svetovalec, 02 22-85-020; e-pošta: bostjan.zajsek@pokarh-mb.si

• Gradivo gospodarstva:

Mojca KOSI, arhivistka - pripravnica, 02 22-85-022; e-pošta: mojca.kosi@pokarh-mb.si

• Gradivo vzgoje in izobraževanja:

SIMONA VELUNŠEK, arhivska svetovalka, 02 22-85-025; e-pošta: simona.velunsek@pokarh-mb.si

• Gradivo zdravstva, sociale in kulture:

GORDANA ŠÖVEGEŠ LIPOVŠEK, arhivska svetovalka, 02 22-85-031; e-pošta: gordana.soeveges@pokarh-mb.si

• Gradivo društev in privatnih fondov ter političnih organizacij, združenj in humanitarnih organizacij:

mag. JURE MAČEK, arhivski svetovalec, 02 22-85-023; e-pošta: jure.macek@pokarh-mb.si

• Gradivo zbirk:

SABINA LEŠNIK, višja arhivska sodelavka, 02 22-85-028; e-pošta: sabina.lesnik@pokarh-mb.si

• Arhivski tehniki:

JOŽEFA BAJGOT, samostojna arhivska tehnica, 02 22-85-027; e-pošta: jozica.bajgot@pokarh-mb.si

JOŽE ROZMAN, arhivski tehnik, 02 22-85-032; e-pošta: joze.rozman@pokarh-mb.si


Restavratorsko-konservatorska delavnica

EDVARD HARB, knjigovez in samostojni konservatorski-restavratorski tehnik, 02 22-85-030; e-pošta: edvard.harb@pokarh-mb.si


Informatizacija:

dr. MIROSLAV NOVAK, arhivski svetnik, 02 22-85-013; e-pošta: miro.novak@pokarh-mb.si


Urejanje spletnih strani, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube:

mag. Nina Gostenčnik, arhivska svetovalka, 02 22-85-022; e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si

Mojca Horvat, arhivska svetovalka, 02 22-85-019; e-pošta:  mojca.horvat@pokarh-mb.si


ENOTA ZA PREKMURJE

Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota
Telefon: (+386 2) 22 85 000
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si
Uradne ure: vsako sredo od 8. do 14. ure v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota

ENOTA ZA KOROŠKO

dr. VINKO SKITEK, arhivist, 05 994 29 43; e-pošta: vinko.skitek@pokarh-mb.si


Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: (+386 5) 994 29 43
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si
Uradne ure: od ponedeljka do srede od 8.00 do 14.00 ure in v petek od 8.00 do 13.00

« Nazaj