COBISS iskanje

Radenci 2021

Generalna pokrovitelja

Mikrografija sponzor  


Trevis sponzorTEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

13. - 14. oktober 2021

Spletna izvedba


Konferenco bo mogoče spremljati na spodnjih povezavah:

SREDA, 13. 10. 2021

ČETRTEK, 14. 10. 2021


Med konferenco vas vabimo v sobo za klepet, kjer lahko poklepetate z ostalimi udeleženci.

SOBA ZA KLEPETPROGRAM

Sreda, 13. oktober 2021


8.15

Vklop in uvodni pozdravi

mag. Nina GOSTENČNIK, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor
Pozdrav organizatorja

Boštjan GABERC, direktor podjetja Mikrografija d. o. o.
Pozdrav generalnega pokrovitelja

mag. Ivan ŠIJANEC, direktor podjetja Trevis d. o. o.
Pozdrav generalnega pokrovitelja

8.30 

UVODNI NAGOVOR

dr. Ignacija FRIDL JARC, državna sekretarka
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

8.45 - 10.30

dr. Zdenka Semlič Rajh, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija
Slovenski arhivi in pandemija

Aleksander LAVRENČIČ, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Delo v arhivu Televizije Slovenija v času pandemije Covid-19

Boštjan DORNIK, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Primerjalna analiza dela televizijskega arhiva med prvim in drugim valom epidemije covid-19

dr. Benjamin LESJAK, Datainfo d.o.o.,Maribor, Slovenija
Kako varovati osebne podatke v času epidemije koronavirusa?

11.00 - 12.30 

Karen JAMISON TRIVETTE, Tehnološki inštitut - Državna univerza v New Yorku, Združene države Amerike
Covid obrat: preobrazba arhivske razstave iz fizične v digitalno

dr. Katarzyna PEPLOWSKA, dr. Marcin SMOCZYŃSKI, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poljska
Upravljanje z dokumenti v času pandemije. Vpliv epidemije COVID-19 na informatizacijo poslovanja v lokalni upravi na Poljskem

mag. Omer ZULIĆ, Arhiv Tuzelskega kantona, Tuzla, Bosna in Hercegovina
Kulturna dejavnost Arhiva Tuzlanskega kantona med pandemijo

Boštjan DORNIK, RTV Slovenija
Popisovanje dokumentarnega in arhivskega televizijskega gradiva v luči digitalnega napredka

Marta MUSSO, Kerstin ARNOLD, Evropski arhivski portal, London, Velika Britanija
Arhivsko skladišče arhivskih skladišč: integracija metapodatkov v Evropskem arhivskem portalu

13. 30 - 15.00

 

Līga VIBURE, Svjatoslavs MATVEJEVS, Latvijski državni arhiv, Latvija
Arhiviranje zapisov - latvijski stil

dr. Jasna POŽGAN, Državni arhiv v Medžimurju, dr. Ivana POSEDI, Državni arhiv v Varaždinu, Hrvaška
Dostopnost arhivskega gradiva v hrvaški in slovenski zakonodaji - primerjava

dr. Yanna DIMITROU, Eleni SOCRATOUS, Emmanuil DRAKAKIS, Državni arhiv na Krfu, Grčija
Arhiv krfskega sodišča: popisovanje in študija fenomena nasilja in pravice v Združeni državah Jonskih otokov (1815-1864)

Geof HUTH, New York State Unified Court System, New York, Združene države Amerike
Meje konserviranja in pomen propadanja

Bogdan Florin POPOVICI, Romunski državni arhiv, Brasov, Romunija
Je pri arhivskem popisovanju prostor za sistem za upravljanje z dokumenti?

Anja PAULIČ, dr. Jože ŠKOFLJANEC, Arhiv Republike Slovenije, Slovenija
dr. Sonja TOMŠIČ, dr. Tina ŽAGAR, dr. Vesna ZADNIK, Slovenski register raka, Slovenija

eArchiving specifikacija eHealth2


Četrtek, 14. oktober 2021

8.30 - 10.30

dr. Tatjana HAJTNIK, Arhiv Republike Slovenije,
Ljubljana, Slovenija

Digitalna transformacija postopka arhiviranja: e-ARH - informacijske rešitve za ustvarjalce, arhive in končne uporabnike

earh logotip

Karmen MATKOVIČ, Mikrografija d. o. o., Novo mesto,
Slovenija

Kako pristopiti k skeniranju občutljivega gradiva

mag. Hedvika ZDOVC, Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija
Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi-prilagoditev načrtov klasifikacijskih znakov organov javne uprave

Petra ISKRA, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Izzivi priprave klasifikacijskega načrta arhivskih enot Javnega zavoda RTV Slovenija, s poudarkom na izkušnjah Televizijskega arhiva

mag. Hedvika ZDOVC, Anja PRŠA, Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija
»Kje jih lahko najdemo?«: hramba istovrstnih dokumentov pri različnih ustvarjalcih

 

11.00 - 13.00

Marko KAC, Trevis d. o. o., Ljubljana, Slovenija
Prihodnost inteligentnega arhiviranja s pomočjo
inovativnega sistema za optimizacijo
arhivskega prostora

Trevis logotip

Monika ČUŠ, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Slovenija
Materialno varstvo in prevzemanje arhivskega gradiva na področju gospodarstva v upravnih enotah Ptuj in Ormož

dr. Mateja JERAJ, Arhiv Republike Slovenije, Špela KOJC, mag. Jože PODPEČNIK, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Narodnem muzeju Slovenije - dejstva in izkušnje

Špela SEČNIK, Alma Mater Europaea, ECM, Slovenija
Analiza obravnave in hrambe ene vrste gradiva v različnih inštitucijah: primer hrambe razglednic, fotografij in spisovnega gradiva kot arhivalije in muzealije

Jože KRANJEC, dr. Bojan Himmelreich, Urh KOPITAR, Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija
Digitizacija arhivskega gradiva - negativov celjskega fotografa Milana Božiča

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.


earh sponzor


Ministrstvo za kulturo

« Nazaj