COBISS iskanje

Program predstavitev v živo

Live presentation schedule

 

Vse predstavitve bodo dostopne ob objavljenih časih na našem Youtube kanalu. /All presentations will be LIVE on our Youtube channel.

Če se želite pridružiti ZOOM seji nas obvestite in vam bomo poslali povezavo: nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Sreda, 21. oktober 2020 /
Wednesday, October 21, 2020


11.30 / 11.30 AM (CET)

Avtorji / Authors:
dr. Gregor JENUŠ, mag. Alenka STARMAN ALIČ, Lucija PLANINC, Jasmina KOGOVŠEK, Žarko ŠTRUMBL, Primož TANKO

Institucija / Institution:
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Naslov / Title:
Zemljiško katastrski načrti na steklu in poliestrskih folijah v digitalni dobi /Cadastral Maps on Glass and Polyester in the Digital Age

Članek / Article
Slovene with EN summary

Povezava do članka


12.30 / 12.30 PM (CET)

Avtorji / Authors:
dr. Hrvoje STANČIĆ, Željko TRBUŠIĆ

Institucija / Institution:
dr. Hrvoje Stančić, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb / Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu, Hrvaška
Željko Trbušić, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, Croatia / Hrvaška akademija znanosti in umernosti, Zagreb, Hrvaška

Naslov / Title:
Evaluating and Improving OCR Efficiency / Vrednotenje in izboljšava učinkovitosti prepoznave znakov (OCR)

Članek / Article
English with SLO summary

Povezava do članka


13.30 / 13.30 PM (CET)

Avtor / Author:
Jože GLAVIČ

Institucija / Institution:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko, Novo mesto, Slovenija / Historical Archives Ljubljana, Novo mesto, Slovenia

Naslov / Title:
Primer uporabe programa Transkribus in izdelava modela za avtomatsko optično prepoznavanje znakov za poenostavljeno transkribiranje pisane gotice / Use Case of Transkribus Software and Creating a Model for Automatic Optical Character Recognition for a Simplified Transcription of Written Gothic Script

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do člankaČetrtek, 22. oktober 2020 /
Thursday, October 22, 2020


9.30 / 9.30 AM (CET)

Avtorji / Authors:
dr. Zdenka SEMLIČ RAJH,
dr. Alenka ŠAUPERL

Institucija / Institution:
dr. Zdenka Semlič Rajh, Pokrajinski arhiv Maribor / Regional Archives Maribor, Slovenia
dr. Alenka Šauperl, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija / University of Ljubljana, Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia

Naslov / Title:
Kakovost podatkov ter arhivske in knjižnične podatkovne zbirke / Data Quality in Archival and Library Databases

 


11.00 /11.00 AM (CET)

Avtor / Author:
mag. Aida Škoro BABIĆ

Institucija / Institution:
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia

Naslov / Title:
Kako arhivi prevzemajo e-arhivsko gradivo?

  earh              PowerpointPetek, 23. oktober 2020 /
Friday, October 22, 2020


9.00 / 9.00 AM (CET)

Avtorji / Authors:
Boštjan ŠPEHONJA, dr. Milka PUNGARTNIK, Sanja ANDROIĆ, Danilo BURNAČ

Institucija / Institution:
Boštjan Špehonja, GO-LIX d.o.o., Šempeter pri Gorici, Slovenija
dr. Milka Pungartnik, Sanja Androić, Mariborski vodovod j.p., d.d., Slovenija / Water Utility Company Maribor, Maribor
Danilo Burnač, Maribor, Slovenija

Naslov / Title:
Izzivi e-poslovanja in e-arhivov / Challenges of E-business and E-archives

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


10.30 / 10.30 AM (CET)

Avtor / Author:
dr. Tatjana HAJTNIK

Institucija / Institution:
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia

Naslov / Title:
Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki - kaj prinaša novega?

 earh


« Nazaj